Zowat 1.500 jongeren verzamelden gistermiddag aan de Grote Markt voor een betoging tegen een mogelijke oorlog in Irak. Zowel de secundaire scholen, vakbonden als Anti-Oorlogscomité schaarden zich achter de betoging. Stadsambtenaren waren niet te beroerd om met protest-bordjes om de hals rond te lopen. Bij verschillende organisaties en bedrijven werd het werk enkele minuten neergelegd.

Om wilde acties en chaos op school te vermijden, legden alle secundaire scholen de les stil tussen 11 en 12 uur. ,,De leerlingen van de hoogste drie jaren secundair mochten mee opstappen in de betoging,'' zegt Walter Roggeman van het College. ,,Voor de eerste en tweede graad secundair onderwijs was er ondertussen een bezinningsmoment. We hopen dat we op deze manier op een waardige manier uiting geven aan onze wens naar vrede en rechtvaardigheid.''

,,We delen spontaan de verontwaardiging en het protest van onze leerlingen tegen zinloos geweld en oorlog" zegt directeur Van Mossevelde van de Heilig Hartschool. ,,Vredesopvoeding past in ons pedagogisch project en in onze opvoeding tot burgerzin. Jonge mensen die zich voor de vredesgedachte willen inzetten, verdienen onze steun''. Ook het stadsbestuur woonde de actie bij. Na de betoging rond de Grote Markt trokken honderden studenten opnieuw braafjes opnieuw naar de klas. (SL)