Meer dan tien jaar dwaalde het slibspook in Steendorp rondged. Nu besliste de Raad van State om de schorsing van de milieuvergunning die de NV Dredging oorspronkelijk had bekomen, te handhaven. Steendorp kan eindelijk opgelucht ademhalen.

,,We kregen het arrest van de Raad van State'', zegt de Temsese schepen van Leefmilieu Ingrid Meeus (VLD). ,,Daarin staat dat de Raad van State de beslissing van minister Vera Dua (Agalev), om de milieuvergunning van de NV Dredging te schorsen, handhaaft. Eerder dit jaar had de Raad van State al een gelijkaardige beslissing genomen in de zaak die de CVBA Steendorp had ingespannen. Door deze uitspraken wordt wellicht een definitief punt gezet achter de twee slibdossiers die Steendorp al tien jaar in de greep houden.''

De uitspraak van de Raad van State betekent niet dat er in de toekomst niets meer aan de voormalige Steendorpse kleiputten zal veranderen. Het Temsese Schepencollege bevestigt dat er geen bijkomende storten mogen komen maar dat landschapsherstel met niet-vervuilde materie mogelijk blijft. (GNT)