Schepen van economische zaken Johan Stijlemans zegt de inhoud van de bezwaren te zullen analyseren maar vindt de kritiek op de zogenaamde uitbreiding van de bedrijvenzone onterecht. ,,Er is geen echte uitbreiding voorzien.'', zegt hij. ,,Wat wij willen is een stukje van de bestaande bedrijvenzone afnemen en dat verdelen over het grondgebied om daar ambachtslui zoals schrijnwerkers en dergelijke te herlokaliseren. In de richting van de Drabstraat willen we een beperkte uitbreidingsmogelijkheid voorzien voor het geval er ooit nood zou zijn. Maar een ontsluiting langs de Drabstraat is absoluut uitgesloten.''

,,Wat de ringweg N41 betreft is de stad vragende partij voor een bovengemeentelijke oplossing van de verbinding tussen Aalst en Sint-Niklaas. Het gaat niet op dat steden als Aalst, Sint-Niklaas en Dendermonde allemaal stukjes willen realiseren van een puzzel die niet meer aan elkaar te lijmen valt. Ik betwijfel wel dat de bestaande weg door Gijzegem in staat zal zijn al dat verkeer te slikken. Een rondweg lijkt mij aangewezen.'' (HLS)