Het comité VEILIG (Veilig Leven in Gijzegem) overhandigde gisteren op het Aalsterse stadhuis 730 handtekeningen tegen het ontwerp van ruimtelijk structuurplan voor Aalst dat in deelgemeente Gijzegem een uitbreiding voorziet van vijf hectare bedrijfsgrond en een omleidingsweg voor de N41.

,,Ons dorp verzet zich massaal tegen die plannen'', zegt voorzitter Pieter De Vree van VEILIG. ,,Meer dan zevenhonderd Gijzegemnaars dienen een bezwaarschrift in op een totaal van elfhonderd gezinnen. De stad Aalst vond het niet nodig om een hoorzitting te organiseren in onze deelgemeente. Wij mochten gaan luisteren in Moorsel. Daarom organiseerden wijzelf een enquête. De resultaten daarvan zijn erg duidelijk.''

,,Gijzegem kiest resoluut voor een veilige herinrichting van de oude steenweg N406 en niet voor een omleidingsweg voor de N41 want als die er zou komen krijgen we twee gevaarlijke verkeersassen door ons dorp. Aan bedrijfsgrond hebben we al genoeg opgeofferd. Onze woonkern moet nog leefbaar blijven. We hebben eerder nood aan fiets- en voetpaden dan aan bedrijventerreinen.''

De bal ligt nu in het kamp van de stad Aalst die belooft de bezwaren te bestuderen als het openbaar onderzoek voor het ontwerp van ruimtelijk structuurplan is afgesloten.