Amper een jaar nadat de woonbuurt Pandelaarstraat-Provinciebaan in Velzeke de juridische slag heeft gewonnen tegen een hinderlijk mestbassin, groeit opnieuw de vrees voor mestoverlast. Dezelfde varkenskwekerij CV FLIP heeft nu een aanvraag ingediend voor uitbreiding van het aantal varkens en voor de installatie van een mechanische mestsorteerder.

De buurtbewoners hebben bij het Zottegemse stadsbestuur 95 bezwaren ingediend tegen de uitbreidingsplannen. Zij vrezen toename van geur- en lawaaihinder en van verkeersoverlast door toenemend transport van varkens en mest. Zij vrezen ook dat het oppervlaktewater vervuild raakt.

CV FLIP relativeert de uitbreidingsplannen: ,,Het gaat slechts om een lichte verhoging van het aantal varkens (van 1.744 naar 1.787), die dan nog in de plaats komen van het huidig aantal runderen en paarden. De mestverwerkingsinstallatie zal slechts af en toe in werking gesteld worden en is geluidsarm.''

Schepen van Leefmilieu Paul Lievens heeft zijn twijfels over stille mestsorteerinstallaties. ,,Onze milieudienst is ervan overtuigd dat toestellen die droge van vloeibare mest scheiden, wel degelijk lawaai maken. Bovendien hebben we geen al te positieve ervaringen met de aanvrager van de nieuwe milieuvergunning. Het schepencollege geeft eerstdaags advies en de kans is groot dat we het negatief advies van de milieudienst volgen.''