De, meestal flink gefortuneerde, omwonenden in een brede straal rond de Latemse Golf zijn het beu dagelijks in angst te moeten leven om beroofd, gehome- of gecarjackt te worden. Daarom hebben zij de koppen bijeen gestoken om een privé bewakingsfirma in de arm te nemen. Dit kan volgens burgemeester Freddy Vanmassenhove (VLD+) wel, maar dan alleen in nauw overleg met het gemeentebestuur.

De initiatiefnemers, die onder geen beding hun naam of adres in de krant wensen, zijn stuk voor stuk al slachtoffer geweest van een inbraak, een car- of een homejacking. En ze hielden er meestal een traumatische ervaring aan over.

,,Als de politie ons onvoldoende onze veiligheid kan garanderen moeten wij zelf dan maar voor bijkomende betaalde bewaking zorgen'', hebben sommigen gedacht.

Intussen is hierover, in aanwezigheid van het schepencollege en de politie, een druk bijgewoonde voorlichtingsvergadering belegd. ,,Die zal wellicht resulteren in een contract met een bewakingsfirma voor zogenaamde consortiumbewaking '', zegt de burgemeester. ,,Dit betekent dat de veiligheidsfirma tegen betaling de klok rond een oogje in het zeil houdt op de eigendommen van zijn opdrachtgevers. In dit geval zal het dus wellicht gaan om een veiligheidsagent of -ploeg die in de buurt patrouilleert, maar die alleen tot taak heeft de woningen in de gaten te houden van diegenen die hem betalen en niet echt aan buurtobservatie te doen. De opdracht blijft ook beperkt tot observeren en verdachte omstandigheden signaleren. Dat is duidelijk met de politie afgesproken.''


Aanvullend
Volgens Vanmassenhove kan het bestuur de mensen niet tegenhouden. ,,Het is echter een aanvullende peiler in het totale veiligheidsbeleid en een doorgedreven vorm van de lokale BIN-werking waar wij op het hele grondgebied willen toe komen.''

Het opzet moet echter een privé-aangelegenheid blijven. Het gemeentebestuur beperkt zich tot coördineren en zorgen dat alles binnen de krijtlijnen verloopt. De kosten -- en die worden toch maandelijks op 8.500 tot 10.000 euro geschat -- zijn louter voor de contractanten. Het feit dat de veiligheidsfirma binnen één contract een 30 tot 40 villa's kan bestrijken, maakt de individuele investering wat draaglijker.

Met de vraag of dit tot geen veiligheidsbeleid met twee snelheden zal leiden, heeft de burgemeester geen moeite. ,,Wie daarvoor wil en kan betalen, kon nu ook al duurdere veiligheidssystemen installeren en privébewaking inschakelen. Voor de politiemensen zijn alle Latem- en Deurlenaars echter gelijk.''

Intussen speelt het schepencollege wel met de idee om bepaalde wijken en buurten extra met paaltjes te beveiligen, vaak ook om sluikverkeer te ontmoedigen. Vanmassenhove: ,,Waar men echter gesofisticeerde systemen vraagt, zoals palen die elektronisch in- en uitschuiven, zal men daarvoor echter ook extra moeten betalen.''