Marleen Denecker (36) uit Beernem, voorzitster van de Vlaams Blok-afdeling van Oostkamp-Beernem, heeft haar ontslag ingediend bij de partij. Samen met haar stappen tien andere leden, onder wie vijf bestuursleden van de afdeling, op. Zij zijn het zat dat ,,absolute onbetrouwbaarheid'' de wet dicteert bij de top van het Vlaams Blok. ,,Inspraak is er niet. Voorzitter Frank Van Hecke bepaalt alles. Met valse beloften bindt hij de mensen aan zich.'', zegt Denecker.

Samen met Marleen Denecker, als zelfstandige actief in de damesconfectie, geven onder meer de bestuursleden Julien Van Eeghem, Christiaan Hooft en Kurt De Gryse, penningmeester Paul Tant en Michel Snijkers er de brui aan. Van het afdelingsbestuur Oostkamp-Beernem blijven daardoor alleen nog de Van Hecke-getrouwen Dieter Vanparys, ondervoorzitter en gemeenteraadslid in Oostkamp, ,,politiek raadgever'' Freddy Vincke en ledenadministrator Jean-Pierre Fraeyman over.

,,Ikzelf heb geen leden benaderd om met mij mee te gaan. Mijn vrienden hebben het initiatief genomen mij te steunen,'' zegt Denecker. Het ontslag van de elf Vlaams Blok-leden lijkt het zoveelste signaal dat heel wat partijleden de dictatuur van de partijtop beu zijn. Eerder dienden in Brugge al gemeenteraadslid Lucien Decoorne en afdelingsvoorzitter Gino Decraemer hun ontslag in.


Geen politiek
,,In het Vlaams Blok wordt nooit over politiek gepraat.'', zegt Denecker, ,,De partijwerking beperkt zich tot een roddel- en feestcomité. Over belangrijke politieke vraagstukken, als bijvoorbeeld recentelijk de globalisering van de economie, wordt geen standpunt ingenomen, laat staan dat erover gediscussieerd wordt. De beslissingen moeten wij via de media vernemen.''

Voor Denecker is het onmogelijk te blijven functioneren in een partij ,,waar ziekelijk-leugenachtige kwaadsprekerij de bovenhand haalt.'' ,,Ik ben een mondig iemand met een eigen mening. Die uiten is me door de partijtop zwaar aangerekend. Democratie in het Vlaams Blok is een vies woord. De reuzen omringen zich door dwergen, profiteurs die plaatselijk de lakens uitdelen, politiek onbekwaam zijn en niet onbesproken.'' Komt daarbij dat Denecker het Blok een vrouwonvriendelijke partij noemt. ,,Er werd niet naar mij geluisterd, al bracht ik op de provincieraadslijst 1.700 voorkeurstemmen aan. Om mij te muilkorven heeft men mij een mooie post aangeboden, dat heeft voor mij de deur dichtgedaan.''


Alternatief
Denecker hoopt op een democratisch alternatief ,,dat de echte Vlaamse waarden verdedigt. Ik ben sociaal, radicaal en rechts georiënteerd.'' Of Denecker mee wil stappen in de nieuwe partij die Lucien Decoorne voorbereidt? ,,Ik wacht nog even af. We mogen niet onverhoeds aan een nieuw project beginnen.''