Het protest tegen de ontdubbeling van de Stationsdreef en de nieuwe ontsluitingsweg langs de spoorweg zwelt aan. Gisteravond verscheen de eerste zwarte vlag in het straatbeeld en werden brieven verspreid met een oproep tot meer vlaggen en slogans. Veel buurtbewoners woonden maandagavond de gemeenteraad bij. Daar werd meer dan een uur over het megaproject gedebatteerd. Het schepencollege kreeg zware kritiek, niet alleen van de oppositie maar ook uit eigen rangen.

Via onze krant vernamen de inwoners van de Stationsdreef eind vorige week dat de plannen voor de ontsluiting van de Stationsdreef klaar zijn. Dat zorgde meteen voor heel wat commotie. Maandagavond kwam dan ook veel volk opdagen tijdens de gemeenteraad. En ook de meeste politieke partijen hadden zich grondig voorbereid op het dossier. Agalev op kop. De groenen hadden immers in maart 2000 zelf een -- weliswaar zeer vaag -- plan ingediend voor de ontdubbeling van de Stationsdreef.

,,Een pseudo-ringetje dat paalt aan een nu al overdaan rond punt aan het station en dat het volgende verkeersprobleem zal worden.'' Zo omschreef Griet Decoster (Agalev) de nieuwe ontsluitingsweg.


Pers
Decoster had het moeilijk met de groenzone die moet verdwijnen naast de spoorwegberm. Bijna duizend grote en kleine bomen sneuvelen voor de ontsluitingsweg. Ze waarschuwde ook voor het lawaai van het verkeer en maakte zich vooral boos over het feit dat de bewoners zich bedot voelen.

,,Ze moesten via de pers de plannen vernemen'', aldus Decoster. ,,Van de stad hadden ze vroeger de belofte gekregen dat ze een uitweg zouden krijgen op de nieuwe baan, maar dat kan nu toch niet.''

Over het gebrek aan inspraak en overleg, kloegen ook de andere partijen. Filip Coussée (VU) vond dat jongeren moesten geraadpleegd worden over de mogelijkheid van een fietspad. Geert Depondt (CVP) pleitte voor een gesprek met de buurtbewoners. Zijn fractieleider Luc Martens zette dat nog wat kracht bij. ,,We moeten op korte termijn met de mensen spreken en niet op de vooravond van de werken'', vond hij.

Wat door het publiek al het hele debat werd gefluisterd, zei Marleen Lefere (SP) luidop: ,,Het is rijkelijk laat dat jullie aandringen op een gesprek met de buurtbewoners. En dat voor zo'n megaproject. Ongehoord dat dit kan in een stad als Roeselare.''


Vijgen na Pasen
Vlaams Blok-voorman Herman De Reuse noemde het vijgen na Pasen en vond dat de stad de mensen zand in de ogen had gestrooid.

Ook bij de toegelaten maximum snelheid op de nieuwe weg, hadden velen vraagtekens. Vorige week nog beweerden enkele bronnen formeel dat het 70 km per uur was. Op de gemeenteraad zei eerste schepen Francis Werbrouck (die burgemeester Denys verving) dat er nog niets beslist is.

,,In het dossier van de Stationsdreef tellen niet alleen de individuele belangen van enkele bewoners, maar ook het algemeen belang'', verdedigde Werbrouck het project. ,,Wij waren overeengekomen dat de nieuwe weg alleen een verbindingsweg zou worden. Er is wel iets te zeggen over de klachten van de bewoners, maar ons tegenargument is dat we kiezen voor veiligheid. Een uitweg voor de bewoners was dus niet voorzien, maar we gaan de mogelijkheid opnieuw bekijken en doen geen beloftes.''


Lawaai
Over het lawaai zei Werbrouck dat de trein meer lawaai maakt dan de auto's. Dat lokte ontstemd gemor en luide ontkenning op bij het publiek. Werbrouck gaf toe dat de stad het dossier bespoedigd heeft, omdat ze anders een subsidie van 41 miljoen frank voor rioleringswerken aan haar neus voorbij ziet gaan.

En dan was er nog de twijfel over bouwvergunningen die de stad had toegekend in functie van de nieuwe weg en met een uitrit op die weg. ,,Er zijn geen permanente vergunningen verleend, alleen tijdelijke'', aldus Francis Werbrouck. Schepen van Openbare Werken Omer Hoorne zei dat sommigen dat hadden aangevraagd, maar alleen een ontsluiting via de Stationsdreef hadden verkregen. En dat er dus van zogenaamde schade geen sprake kon zijn.