Dat VLD-schepen Geert Versnick weinig lof zou oogsten met zijn afwezigheid op de commissie Openbare Werken van de Gentse gemeenteraad, was te voorspellen. Toch vielen de gemeenteraadsleden maandagavond ongemeen hard uit tegen de liberale voorman, die dezer dagen in Burkina Fasso vertoeft voor een congres van de Interparlementaire Unie (IPU).

,,De IPU, dat is de Sunsnacks van de internationale democratie'', sneerde Wim Wienen van het Vlaams Blok.

Maar ook de andere partijen spaarden de roede niet. ,,In april is dit ook al eens gebeurd en toen beloofde Versnick dat zoiets niet meer zou gebeuren'', zegt Isabelle De Clercq (CVP). ,,Gent heeft recht op een schepen van Openbare Werken.'' En volgens Filip Watteeuw (Agalev) maakt Versnicks afwezigheid duidelijk dat het cumuleren van het schepenambt en het parlementair mandaat onmogelijk is.

Ten slotte toonde ook commissievoorzitter Rudy Coddens (SP) zich ontgoocheld.

Versnicks VLD-partijgenoten deden er het zwijgen toe, al beloofde Chantal Claeys, die Versnick als schepen verving, wel om de opmerkingen over te maken. (TOD)