Als het van minister Jaak Gabriels afhangt, worden de industriegronden aan de kolenhaven in Beringen-Mijn niet onteigend. Het stadsbestuur had een procedure in die zin ingezet. Enerzijds om nieuwe industriegronden te creëren en anderzijds om te beletten dat Recyclagepark Limburg die gronden zou inpalmen voor afvalverwerking. De minister vindt echter dat de huidige eigenaars zelf de kans moeten krijgen om die gronden te ontwikkelen.

Vlaams minister voor Economie Jaak Gabriels heeft daarom een ongunstig advies afgeleverd voor de onteigening van die gronden. In juni van vorig jaar besliste de gemeenteraad unaniem tot de onteigening over te gaan. ,,De kolenhaven van Beringen was jaren de logistieke draaischijf van de koolmijn van Beringen'', aldus schepen August Leten (SP.A). ,,Met de sluiting van de mijn verloor de haven in belangrijke mate haar betekenis. In 1995 werden de haven en de omliggende gronden via een erfpacht door de NV Mijnen overgedragen aan Lauracoal.''

Door deze transactie werd de ontwikkeling van het hele terrein gehypothekeerd door één bedrijf met een uiterst minimale bedrijfsactiviteit. In de jaren tachtig kocht het vroegere EBES, nu Electrabel, ongeveer 40 hectare industriegrond van IML en andere private eigenaars voor de bouw van een kolencentrale. Maar dat plan werd nooit gerealiseerd.

,,Dit allemaal heeft tot gevolg dat in Beringen ongeveer 65 hectare industriegrond niet wordt benut'', zegt de schepen. ,,De gronden zijn nochtans economisch waardevol en strategisch zeer goed gelegen. Voor zo een industrieterrein kan men op een tewerkstelling van pakweg duizend arbeidsplaatsen rekenen. Vandaag zijn er hooguit tien mensen aan de slag. Beloftevolle investeringsprojecten konden in het verleden omwille van deze eigendomssituatie niet gerealiseerd worden. Dat was ook de reden waarom het stadsbestuur vorig jaar het onteigeningsbesluit aanvroeg.''


Afval
Kwam daar natuurlijk ook nog bij dat Recyclagepark Limburg concrete plannen had om aan de kolenhaven een afvalverwerkingsinstallatie te bouwen en via Electrabel in de toekomst mogelijk ook de belendende industriegronden voor de verwerking van afval zou benutten. Dat wilde het Beringse stadsbestuur koste wat kost beletten. ,,Wij begrijpen minister Gabriels niet'', aldus August Leten. ,,Onlangs nog verklaarde hij dat er in West-Limburg een tekort is aan beschikbare industriegronden. Beringen wilde via dit onteigeningsplan op korte termijn wat doen aan dat probleem. Verwijzen naar mogelijke initiatieven van de huidige eigenaars heeft geen zin. We wachten immers al twintig jaar op hun initiatief. We betreuren daarom het standpunt van de minister. Op die manier wordt de economische ontwikkeling van Beringen en West-Limburg afgeremd en gaan waardevolle arbeidsplaatsen verloren. Ten voordele van de belangen van het grootkapitaal?''