Het Vrij Technisch Instituut Voorzienigheid (VTI) had voor de eerste keer in het kader van een Europees schoolontwikkelingsproject rond racisme een Europese delegatie te gast. Het groepje Grieken, Italianen, Spanjaarden en Slowaken kwam hier ontdekken hoe onze scholen omgaan met cultuurverschillen en vreemdelingenproblematiek.

Het VTI organiseert jaarlijks multiculturele dagen waarbij de leerlingen via workshops in contact komen met verschillende culturen en gewoonten. ,,Aan deze dagen hebben wij dit jaar voor de eerste keer via een onderwijsprogramma van de Europese Gemeenschap een schoolontwikkelingsproject rond racisme gekoppeld,'' vertelt Directeur van het VTI Guido Vandevenne. De Europese Gemeenschap keerde subsidies uit aan vijf geïnteresseerde scholen uit België, Italië, Griekenland, Slowakije en Spanje. ,,De opzet van het project is eerst en vooral om van elkaar te leren hoe we elk in onze school omgaan met racisme en na te gaan welke methoden in de lessen gebruikt wordt. Daarnaast willen we samen nieuwe werkvormen ontwikkelen.''

En in Griekenland

,,In Griekenland hebben we de laatste jaren in onze scholen meer en meer Albanezen wat dikwijls tot problemen leidt. Via dit programma willen we leren hoe we de Griekse en Albanese cultuur beter kunnen integreren. We werken nu al voornamelijk rond racisme in onze lessen aardrijkskunde, geschiedenis en Engels maar daarbuiten willen we meer nieuwe pedagogische methodes ontwikkelen,'' licht Gavriil Iordanoglou, coördinator van de Europese delegatie toe.