De Vlaamse milieu-inspectie wil dat vier Tiense bedrijven maatregelen treffen om geurhinder te beperken. Een onderzoek vond plaats. De problemen zijn veroorzaakt door de suikerfabriek, Citrique-Belge, Anhybel en Pomagro.

In de suikerfabriek komt geurhinder van het waswater van bieten. In dat water blijven bietenrestjes over. Bij te warm weer gaan die snel rotten, wat geur veroorzaakt. De fabrieksdirectie zoekt al een tijd naar een middel om de geur van dat verrottingsproces te bestrijden.

Bij Citrique is men zich bewust van de geurverspreiding bij de productie van citroenzuur. Maar onzekerheid heerst over de aard van die geur en de hinder ervan. De milieudienst van het bedrijf ontving geen klachten. Toch kwam een rapport van de inspectie toe en de directie zoekt naar technologische oplossingen.

Anhybel aan de Ambachtenlaan verwerkt afvalproducten van de Citrique tot gips voor de cementindustrie. De bedrijfsdirectie zegt in orde te zijn met de milieuwetgeving en wil aanpassingen doen als die wetgeving verstrengt. Al sinds lang wacht ze op instructies.

Pomagro verwerkt nabij de oefenvelden van KVK Tienen in Grimde slib uit waterzuiveringstations tot meststof voor de landbouw door toevoeging van kalk. Stankhinder rees nadat een transporteur een vracht slib op een verkeerd terrein loste. Pomagro bouwt een nieuwe overdekte opslagplaats. (BE)