Het verloederde openluchtbad in het Blosodomein van Hofstade is volgens een Frans studiebureau een beste locatie voor de aanleg van een wildwaterbaan. Bloso zou dat openluchtbad daartoe willen ombouwen en is de idee genegen. Vlaams minister van Sport Marino Keulen ontving het dossier. Grote vraag blijft hoe de kost van dat project, geschat op ruim 2,5 miljoen euro, kan opgenomen worden in de begroting voor sport.

door Raf Bonte

Een primeur is het in elk geval. Nergens in ons land, noch in Nederland, kan men over een gelijkaardige accommodatie beschikken. Directeur van de Dienst Infrastructuur bij Bloso, Michel Van Espen, ziet het meteen internationaal. ,,Het openluchtbad is al jaren een doorn in het oog. Nu willen we er een olympische wildwaterbaan van maken. Wie nu wil kajakken moet naar Wallonië en is erg afhankelijk van de weersomstandigheden en gebonden door strenge regels die het Waalse Gewest uitvaardigde. Het Franse studiebureau heeft zijn sporen al verdiend voor de Olympiades in Athene en Sydney. Het vindt Hofstade een beste locatie omdat het openluchtbad van 100 bij 50 m best als basis kan dienen. Er zal ook nog wat omheen gebouwd worden'', zegt Michel Van Espen.

Ook de Vlaamse minister van Sport, Marino Keulen, blijkt gewonnen voor de idee. Op het kabinet wordt gesteld dat heel wat sporters naar Hofstade zullen komen. Kajakkers die de wildwatersport beoefenen moeten nu voor dergelijke banen naar het Franse Lyon, het Duitse Augsburg of het Engelse Nottingham.

Toch wordt gesteld dat de baan zo gebouwd moet worden dat zowel competitie als recreatie mogelijk is.

Feit is dat wanneer dit project verwezenlijkt wordt, het Blosodomein van Hofstade een duidelijke meerwaarde krijgt. Momenteel is men druk doende met de restauratie van het strandgebouw om er het Sportimonium in onder te brengen. Een wildwaterbaan zal de aantrekkingskracht alleen maar verhogen.


2,5 miljoen euro
Maar er is het kostenplaatje. Een voorzichtige raming schat de uitgave op ruim 2,5 miljoen euro. Dat bedrag kan Bloso niet ophoesten. Op het kabinet van Marino Keulen gaat men nu na hoe de mogelijke bouw van de wildwaterbaan kan ingepast worden in de begroting voor komende jaren.

De beslissing over de wildwaterbaan heeft de uitvoering van de heraanleg van de ringgrachten en het aanpassen van de indeling van het Blosdomein vertraagd. Omwille van de wildwaterbaan dienen de plannen voor de heraanleg van de ringgrachten nu hertekend te worden.

Domeindirecteur Luk Peirlinck juicht de komst van de wildwaterbaan toe en noemt het een prachtige zaak. ,,Vergeet niet dat de afbraak van dat oude openluchtbad op zich al ruim 500.000 euro zou kosten'', zegt de directeur.