PAJOTTENLAND

Het nieuwe busvervoerplan van de De Lijn voor het Pajottenland trekt meer reizigers. Er zijn nog wat tekortkomingen, zoals de vraag naar een verbinding van Leerbeek naar de bedrijvenzone in Ternat. De Lijn wil vanaf midden volgend jaar 685.000 euro investeren in meer weekendbussen voor de kleine landelijke gemeenten en het winkelpubliek.

door Jos HUWAERT

De Lijn heeft met het nieuwe vervoersplan in het Pajottenland, vooral dankzij een reeks nieuwe tarieven, andere doelgroepen bereikt, zoals de schoolgaande jeugd. Bij De Lijn is men tevreden met het resultaat. Toch is er nog werk aan de winkel. Burgemeester Michel Doomst van Gooik: ,,De Lijn gaat onderzoeken of er geen verbinding moet komen van Leerbeek naar de bedrijvenzone van Ternat. De verschillende gemeentebesturen vragen om het centrum van Brussel en het Zuidstation vlotter te bereiken. Een snelle verbinding met de metroterminus aan het Erasmusziekenhuis is ook gewenst. Beide vragen hebben betrekking op het woon-werkverkeer. Uit het Pajottenland is er ook de vraag om tijdens het weekend rekening te houden met de jeugd en de senioren''.


In het weekend naar Ninove
Enkele van deze punten zitten vervat in het project dat De Lijn vanaf midden 2004 wil opstarten. Zo denkt de vervoersmaatschappij om de verbinding vanuit Halle tot Leerbeek in het weekend door te trekken naar Ninove, een traject dat De Lijn jaren geleden afschafte wegens onderbezetting op zaterdag en zondag. De Lijn speelt met de idee om van de lijnen 144 en 145 door de kleinere plattelandsdorpen ook in het weekend een vaste verbinding te maken.

Omdat een belbus in de regio niet haalbaar is, denkt De Lijn aan een combinatie van vaste lijnen maar met een belsysteem. Op jaarbasis wil de vervoersmaatschappij voor de nieuwe projecten 685.000 euro uittrekken.

De Lijn blijft bij haar standpunt dat Leerbeek het knooppunt is en blijft voor openbaar vervoer tussen de steden Brussel, Halle, Edingen, Geraardsbergen en Ninove. Een grote parkeergelegenheid aan de stelplaats is welkom. Dit wordt aangekaart bij de provinciale overheid.