De lokale politie van Mechelen is op zoek naar een nieuwe schietstand. De schietstand van het korps in de kelder van het politiegebouw in de F. de Merodestraat moet dicht na een negatief brandweerverslag.

Bij een grondige inspectie afgelopen zomer kwam de brandweer tot de vaststelling dat de schietstand van de Mechelse politie niet voldoet aan de wetgeving inzake brandveiligheid. De stand moet dus dicht. In afwachting van de renovatie van de kelderruimte in het politiecomplex moeten de agenten hun schietoefeningen elders verderzetten.

,,Ik heb na het lezen van het brandweerverslag inderdaad de opdracht gegeven om de schietstand meteen te sluiten'', bevestigt burgemeester Koen Anciaux. ,,Omdat veiligheid een topprioriteit is van dit college, maken we in de politiebegroting 2004 extra middelen vrij om de stand zo snel mogelijk in orde te brengen met de brandveiligheidsnormen. Onze agenten moeten immers voldoende kunnen oefenen.''

Stadsbestuur en politie zijn inmiddels koortsachtig op zoek naar externe schietstanden waar de 320 agenten tijdelijk terechtkunnen. De legerkazerne van Peutie is bereid haar schietstand enkele uren per maand ter beschikking te stellen, maar dat volstaat niet.

,,We leggen momenteel contacten met de andere politiezones in de regio om zo snel mogelijk bijkomende ruimte te vinden'', aldus de burgemeester. (SCS)