De Poperingse burgemeester Henri d'Udekem d'Acoz (69) heeft de volledige steun van zijn broer Raoul (68) in de nakende gerechtszaak tegen Patrick (67), hun jongste broer en vader van prinses Mathilde. ,,Mijn broer heeft volledig objectief gehandeld als een goede burgervader. Het huisje was meer dan bouwvallig en vormde een gevaar voor passanten'', stelt Raoul d'Udekem d'Acoz.

De tweespalt in de familie d'Udekem d'Acoz manifesteerde zich woensdag eens te meer toen de Poperingse burgemeester Henri d'Udekem d'Acoz werd gedagvaard na een klacht van zijn jongste broer Patrick. Deze wreef de Poperingse burgemeester belangenvermenging aan bij het onbewoonbaar verklaren van een huisje, later eigendom van zijn dochter Hélène, dat op een kilometer ligt van het ouderlijke Couthofkasteel.

Raoul d'Udekem d'Acoz kiest volledig de kant van zijn oudste broer. ,,In tegenstelling tot wat wordt beweerd was het huis jarenlang onbewoond'', reageert hij. ,,Het huisje bevindt zich langs een kerkwegel en was niet omheind, waardoor het een gevaar betekende voor passanten. Ikzelf heb mijn broer daar tijdens een wandeling ook op attent gemaakt. Het gevraagde onderzoek van Stedenbouw leerde dat het huis 78 punten totaliseerde op een bepaalde schaal, terwijl 18 punten al genoeg zijn voor het onbewoonbaar verklaren.'' Ook Raoul benadrukt dat het huis toen nog in handen was van een andere persoon en dat op datzelfde moment zijn broer als burgemeester nog drie andere panden in de Hoppestad onbewoonbaar verklaarde.

Impliciet erkende hun jongste broer ook de bouwvalligheid, aldus Raoul, want hij liet later een nieuwe zijmuur bouwen. De discussie over die werken is momenteel nog een zaak voor minister Van Mechelen, die moet beslissen over een bouwvergunning. ,,Henri staat in heel deze zaak recht in zijn schoenen en mag in volle vertrouwen naar de rechtbank gaan. Hij heeft objectief geoordeeld. Denk eens omgekeerd : wat als hij dat bouwvallige huisje niet onbewoonbaar verklaarde ? Misschien dat men hem dan van het begunstigen van zijn familie zou betichten.''