De Kamer voor Handel en Njverheid van West-Vlaanderen wijst erop dat de afgelopen jaren in de provincie nagenoeg evenveel jobs gesneuveld zijn als in Limburg. ,,Maar doordat het economische weefsel in West-Vlaanderen vooral gekenmerkt wordt door kleine en middelgrote ondernemingen is daar veel minder media-aandacht voor.'', zegt de Kamer.

Zo is tussen juni 2001 en juni 2003 het aantal niet-werkende werkzoekenden in de provincie toegenomen met 6560. ,,Bovendien zijn onze ondernemers het meest pessimistisch over de evolutie van de werkgelegenheid in de komende twee jaar. In termen van faillissementen noteerde West-Vlaanderen in de eerste drie kwartalen van 2003 na de provincie Luxemburg de hoogste stijging, met 20% meer failissementen in vergelijking met 2002. '' Ook wat het aantal oprichtingen van vennootschappen betreft, vertoont de provincie een zeer negatieve evolutie, met naar verwachting 500 minder start-ups in 2003 in vergelijking met 2001. ,,Daarom steunen wij het voornemen van Staatssecretaris Vincent Van Quickenborne om de problemen met de Kruispuntbank van de Ondernemingen prioritair aan te pakken. Zeker in de huidige conjunctuur moeten ondernemers maximaal worden ondersteund wanneer zij de stap zetten om een bedrijf op te starten. ''

De Kamer is ervan overtuigd dat er ook voor West-Vlaanderen nood is aan een actief ondersteuningsbeleid. ,,Alleen dan kunnen de bestaande bedrijven maximaal gedijen en kandidaat-ondernemers optimale kansen krijgen in hun initiatieven om tewerkstelling te creëren.''

(MCa)