In de leegstaande winkelgalerij Sint-Michiels hangen sinds kort op diverse plaatsen foto's uit van jongeren die zich bezondigen aan vandalenstreken. De foto's zijn genomen door enkele bewoners van de appartementen boven de galerij. Zij zijn mede-eigenaar van de galerij. Na een klacht van een vader, werden de gezichten van de jongeren onherkenbaar gemaakt.

De Sint-Michielsgalerij ligt op amper honderd meter van de Grote Markt. Tegenover de Sint-Michielskerk en in het begin van de Zuidstraat zijn er twee ingangen naar de galerij. Met uitzondering van de winkels die tegen de straat liggen, staan alle panden te huur of te koop. De bewoners van de appartementen erboven moeten via de galerij naar de ingang van hun appartement.

,,We zijn het beu'', zegt een woordvoerder van de eigenaars. ,,Jongeren hangen hier na de schooluren en tijdens het weekend rond. Ze gooien hun boterhammen in een hoek, kopen frieten en laten hier het vuilnis achter. Geregeld besmeuren ze de uitstalramen met mayonaise. Soms plassen of kotsen ze. De eigenaars betalen een poetsvrouw. Ze is nog maar weg of het begint opnieuw. Als wij de jongeren zelf aanspreken, lachen ze ons uit. We mogen hier zitten van de politie'', grinniken ze dan.

Al tientallen klachten hebben ze bij de politie ingediend, klinkt het. ,,Ze worden allemaal geseponeerd. Af en toe lopen er eens agenten op hun gemakske door de galerij. Ze jagen de jongeren dan eens weg, maar daar blijft het bij. We hebben zelf een videocamera laten hangen in de hoek van de galerij. Zeven cassettes hebben we al aan de politie meegegeven. Ze bekijken ze wellicht niet eens.''


Gezichten herkenbaar
Ten einde raad lieten enkele eigenaars foto's afdrukken van jongeren die rondhangen in de galerij. Op de foto's zijn braspartijen en hoopjes vuilnis te zien. Een vader van een van de meisjes die op de foto stond, pikte het niet dat zijn dochter herkenbaar was. Hij diende op zijn beurt klacht in bij de politie.

,,De politie heeft toen de hele collectie foto's overplakt met een groot papier. Wij hebben dat weer weggenomen en de foto's bewerkt met zwarte vierkantjes, zodat de gezichten onherkenbaar zijn'', zegt een eigenaar.

De leegstand in de galerij werkt het vandalisme nog meer in de hand, zuchten de omwonenden. ,,We onderzoeken of we van de verschillende kleine winkeltjes één groot winkelpand kunnen maken'', aldus een mede-eigenaar. ,,Een Roeselarenaar is bereid de galerij te kopen, maar hij wil eerst een huurder vinden. Op die manier hopen we ook om de ingang te kunnen afsluiten.''