Het gemeentebestuur van Temse gaat haar kerkhofbeleid aanpassen aan de gewijzigde wilsbeschikking van de bevolking. Waar vroeger de overledenen traditioneel werden begraven in een klassieke kist, worden afgestorvenen tegenwoordig steeds vaker gecremeerd. Vanaf half november worden daarom op alle Temsese gemeentelijke begraafplaatsen urnenvelden aangelegd.

,,Vroeger werd over de vraag om te begraven of te cremeren nauwelijks nagedacht'', zegt Ingrid Meeus (VLD), de schepen die bevoegd is voor het kerkhofbeleid. ,,Jarenlang waren crematies de zaak van een kleine minderheid. Het aantal crematies is de laatste jaren echter gevoelig de hoogte ingegaan. Vorig jaar werden in Temse al meer dan honderd crematies geregistreerd.''

Reeds meer dan een kwart eeuw geleden werden op de Temsese gemeentelijke begraafplaatsen strooiweiden ingericht. Later werden er ook columbariumnissen geplaatst. Sinds een paar jaar ontstaan her en der op begraafplaatsen echter ook urnenvelden.


Urne onder zerk
Urnenvelden kunnen worden vergeleken met een traditionele begraafplaats. De urnen met de as van de overledene worden onder een zerk in de grond begraven.

Ook in Temse worden dergelijke urnenvelden nu voorzien. De aanleg van de urnenvelden gaat van start half november na Allerheiligen en Allerzielen. Er komen urnenvelden op de begraafplaatsen in de Dorpsstraat in Elversele, Gentstraat in Tielrode, Gasthuisstraat in Temse en Kerkhofstraat en Hospitaalstraat in Steendorp. In elk urnegraf zullen maximaal drie urnen kunnen worden geplaatst. De aanleg van de kokers, de betoneringswerken en het aanbrengen van de groenbekleding zullen vermoedelijk klaar zijn in april 2004.

Vanaf dan zullen de Temsenaren volledig vrij kunnen kiezen wat met de as van de overledene gebeurt. Naast het verstrooien en het bijzetten in een columbariumnis kunnen de assen dan ook worden begraven. (GNT)