Er wordt al jaren rioolwater geloosd in natuurreservaat De Rietbeemd. Voor de conservators van het natuurgebied is de maat vol, gisteren hadden ze een onderhoud met enkele schepenen en de burgemeester. Het gesprek liet een wrang gevoel achter bij de Rietbeemders, zij menen dat een kordate aanpak uitblijft. Freddy De Chou, schepen van Openbare Werken, stelt een voorlopige oplossing voor het probleem in het vooruitzicht.

Het afvalwater van 15 woningen in de Zavelstraat stroomt ongezuiverd De Rietbeemd in. De beheerders van het domein brachten gisteren een petitie en een staal van het instromende rioolwater mee naar het onderhoud. Godfried Merlevede is een van de conservators van het domein en had heel wat van het gesprek met het schepencollege verwacht. Een oplossing bleef volgens hem echter uit.

,,Ik ben dan ook zeer teleurgesteld over het resultaat. We werden hautain en eerder vijandig onthaald. Op begrip of waardering voor de jarenlange inzet van onze vrijwilligers konden we helemaal niet rekenen. En er werd geen snelle oplossing in het vooruitzicht gesteld'', klinkt het bitter.

Merlevede klaagt aan dat het instromende rioolwater stilaan in de ondergrond dringt. ,,En vandaar waaiert het uit over het reservaat. Als het zo doorgaat, wordt het domein een wildernis waar enkel nog netels gedijen. Men beseft niet dat een goede waterkwaliteit de basis is voor de ecologische waarde van het hele gebied.''


Volgend jaar collector
Schepen De Chou ziet het anders. ,,Volgend week al wordt onderzocht hoe men het afvalwater van de 15 huizen die nu nog lozen in het reservaat kan afleiden naar een rietveld. Deze kleinschalige waterzuivering, een voorlopige oplossing, moet dan als buffer dienen tussen de bewoning en het natuurdomein.''

Volgend jaar wordt gestart met de aanleg van een collector, die zal dienen als lozingspunt voor de Zavelstraat. In 2005 worden de 15 woningen rechtstreeks op de riolering aangesloten. De Chou heeft begrip voor het ongeduld van de Rietbeemders. ,,Maar ik kan niet voor de bal lopen. In elk geval komt er een oplossing voor het probleem.''