Allerlei kunstvormen geïnspireerd op de duivel verspreid in de stad, een duivelsmuur, duivelsmenu's in restaurants, een metershoge duivelstoren en een heus wereldmuseum rond duivels. Het zijn slechts enkele voorstellen van Ronsenaar Willy Deventer die de plannen klaar heeft om Ronse in een onvervalste themastad rond de figuur van de duivel om te bouwen. Een ambitieus project dat momenteel in een stroomversnelling zit.

,,Het is nu aan de politici'', zegt Willy Deventer die onlangs zijn plannen al in het Europees parlement ontvouwde, kwestie van de nodige overheidssteun te kunnen losweken.

Willy Deventer, gewezen docent Visualisatieleer aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Gent, koesterde al langer plannen om zijn stad een nieuw elan te geven. Een artikel over de imposante engelentoren in het Engelse stadje Gateshead, verschenen in De Standaard Magazine van de VUM van maart 1998, deed een belletje rinkelen. ,,Ik dacht meteen aan de Ronsese duivel'', vertelt Willy Deventer, die eerder al als beeldend kunstenaar inspiratie in de figuur van de duivel vond.

,,Op afbeeldingen van patroonheilige Sint-Hermes is ook de duivel nooit ver uit de buurt. In de Sint-Hermeskerk staat trouwens een eeuwenoud beeld van de duivel. Na wat brainstormen, werkte ik de voorbije twee jaar intensief aan een project om in Ronse een themastad rond de figuur van de duivel te realiseren.''


,,Gedurfd thema''
,,Geen enkele stad in België kan meer dan Ronse aan de duivel gelinkt worden'', is Willy Deventer overtuigd. ,,Als themastad kan Ronse ongetwijfeld op de toeristische wereldkaart komen. Maar ook op economisch vlak zal het project Ronse een nieuw elan kunnen geven. Onder meer de bouw van een wereldmuseum rond duivels moet ongetwijfeld een internationale trekpleister worden.''

,,Wellicht zal het voor de Ronsenaars wel wat wennen zijn aan het gedurfde en controversiële thema. Maar ik wil mij niet op het pad van de duivelverering wagen, integendeel. Het is anderzijds de bedoeling om de duivel als folkloristische figuur te belichten. De duivel is wereldwijd in alle culturen ingeburgerd. In de schilderkunst is de duivel, na de vrouw, het meest inspirerende onderwerp.''

,,Ik denk ook aan de sport met onze nationale voetbalploeg De Rode Duivels of de duivelfiguur in de Ronde van Frankrijk. Zo waren bijvoorbeeld ook kabouters oorspronkelijk duivels en dat was ook met Zwarte Piet het geval. Kortom, invalshoeken en stof genoeg om een themastad te kleuren.''


Bij het schepencollege
Nadat Willy Deventer onlangs met zijn plannen naar Europees parlementslid Dirk Sterckx stapte -- ,,Hij vond het een schitterend idee'', zegt Deventer --, ligt het project momenteel bij het Ronsese schepencollege op tafel. ,,Ronse alleen kan zo'n project financieel niet dragen. Ook de hogere overheden zullen daarom met geld over de brug moeten komen.''

  • Willy Deventer doet een oproep aan iedereen die ideeën heeft of aan het project wil meewerken. Geïnteresseerden kunnen bij hem terecht via ronseduivel12@contactoffice.be of fax 055-20.90.54.