Naar schatting dertigduizend toeschouwers trotseerden gisteren in Hasselt de ongenadige zon om de eerste ommegang van de zevenjaarlijkse Virga Jesse-feesten te bewonderen. Exact 2.216 deelnemers hadden hun rol in een van de vier delen van de ommegang. Wegens de hitte werd het traject van de processie ingekort en het vertrek met twee uur verlaat.

Het zweet parelde op de voorhoofden van vrijwel alle deelnemers die gistermiddag van de Vilderstraat naar de Fruitmarkt trokken. Ruim tweeduizend mannen, vrouwen en kinderen gekleed in kleurrijke maar sobere gewaden brachten er bijbelse taferelen en fragmenten uit het leven van de maagd Maria even terug tot leven. Zingend, dansend en biddend trok de ommegang door de versierde stad ter ere van de Virga Jesse. Tegelijkertijd werd er aan de maagd om bescherming gevraagd.

In de ongeveer anderhalf uur durende processie werd eerst de geschiedenis van de stad Hasselt verteld. De taferelen verwezen naar de traditie, het geloof en de folklore, met andere woorden de bouwstenen van de stad. In deel twee van de ommegang vertelden negen wagens verbonden door reien het bijbelse verhaal van Maria en haar zoon Jezus. Aan de hand van het dagboek van de Virga Jesse werden in deel drie vijf actuele thema's getoond, gezien door de ogen van de Virga Jesse: het milieu, de onbekende mens, de kinderen, het lijden en de vrede. Als apotheose brachten deelnemers en toeschouwers een grootse hulde aan de Hasseltse Lievevrouw.


Zevenste jaar
Een ontmoeting in feest is het centrale thema van deze vijfenveertigste Virga Jesse-feesten of het Zevenste Jaar , zoals de Hasselaar zelf de processie graag noemt. De Hasseltse patroonheilige wordt dit jaar voor de vijfenveertigste keer -al sinds 1682- op deze manier geëerd. Twintig parochies en naar schatting 30.000 bezoekers lieten zich gisteren alvast inspireren door enkele van de belangrijkste waarden die een echte gemeenschap bindt: vriendschap, gastvrijheid en verdraagzaamheid. Ook de komende weken zal er nog volop gefeest worden. De komende twee zondagen is er opnieuw een ommegang en in de binnenstad lopen drie weken lang allerhande culturele en folkloristische activiteiten waarin iedereen wel zijn gading vindt.