,,Traditie is traditie!'' Het is een uitspraak die de mannen van '59 na aan het hart ligt als het over de enige echte Meyboom gaat, want sinds 1974 verloor Brussel het voorrecht aan Leuven.

Afgelopen zaterdag was het alweer tijd om de Meyboom te planten op de Grote Markt. ,,Als we over de echte Meyboom praten, blijven Leuven en Brussel eeuwige rivalen. De Brusselaars beweren dat zij van Jan III, hertog van Brabant in het jaar 1213, het privilege kregen om elk jaar op 9 augustus de enige echte Meyboom te planten na een harde strijd met de Leuvenaars. Dat voorrecht zou echter vervallen als de Leuvenaars zich voor 17 uur meester konden maken van de boom. Wat moest gebeuren, gebeurde op 9 augustus 1974. De Leuvenaars maakten de Meyboom op slinkse wijze buit en planten sinds die dag de enige echte Meyboom op de Grote Markt. De Brusselaars bleven achter met de boodschap Brusselaars, hier heeft uw boom gestaan, de Leuvenaars zijn ermee vandoor gegaan , zegt Luc Vleminckx, voorzitter van de mannen van '59.

Ondanks de rivaliteit is de relatie met Brussel niet vijandig. De mannen van de hoofdstad zakten zelfs naar Leuven af om de Meyboomplanting aan te kondigen, al blijft de ludieke strijd bestaan. ,,De Brusselaars blijven beweren dat hun Meyboom de enige echte is, maar wij weten beter. Ondanks het kleine meningsverschil zijn de Leuvenaars en de Brusselaars toch vrienden geworden en dat is het belangrijkste. Vriendschap en plezier op een folkloristisch evenement dat niet mag verdwijnen'', meent schepen van Feestelijkheden Christiane Vanneck.

De mannen van '59 zorgden ook voor leuke activiteiten om de dertigste Meyboomplanting te vieren. Dansatelier Marleen Sempels, live-muziek van covergroepen Moelparkee en QTS... kortom, een folkloristische hoogdag volledig in het teken van de Leivese Meyboom .