De Lijn brengt vanaf 1 september het aanbod van stadsbussen dichter bij de klant. Iedereen die niet over eigen vervoer beschikt, moet in zijn onmiddellijke buurt voortaan de bus kunnen nemen. Met de uitbreiding van het stadsnet mikt De Lijn in het eerste jaar op 54.000 extra reizigers, dat is een toename met ongeveer 20 procent.

Truienaren krijgen de eerstkomende dagen promotie- en infofolders over de S-lijnen in de (brieven)bus. De campagne wordt met affiches in het dialect ondersteund. De slogans Ich neim ze zeiker twie kirre per dag, Ich? Zeiker twie kirre per week, Alle zooterdoag is genoeg vur mich moeten de reizigers overtuigen ook de bus te nemen.

Door het S-net worden de diverse woonwijken van de gemeente met elkaar en met het centrum verbonden. Aan het station sluiten de verschillende lijnen op elkaar aan en die beperken zich niet tot de lijnen van het nieuwe stadsnet. Ook de aansluitingen op de streeklijnen en op het treinverkeer worden aanzienlijk verbeterd.

Het nieuwe stadsnet biedt de inwoners van Ziekeren, Metsteren, Groot-Gelmen, Engelmanshoven en Gelinden nieuwe verplaatsingsmogelijkheden. Het centrum, het station, het ziekenhuis, de psychiatrische instellingen en het zwembad worden beter bereikbaar.

In sommige kernen komt er een aanbod van belbussen bij. Ook op zon- en feestdagen rijden de S-bussen. De stadsbussen rijden van maandag tot zaterdag om het uur, op zon- en feestdagen om de twee uur. De uitbreiding kost 12 miljoen. (ELS).