Stedenbouw heeft voor de derde maal een negatief advies gegeven voor de bouwwerken aan recreatieoord De Watermolen in Reppel. Schepen van ruimtelijke ordening Jean-Paul Peuskens (SP) is, net zoals eigenaar Wim van Asten, ten einde raad. ,,Ik heb de indruk dat Stedenbouw argumenten zoekt om de bouw tegen te gaan,'' haalt Peuskens scherp uit.

Stedenbouw oordeelt dat de voorgestelde vormgeving vanuit ruimtelijk oogpunt niet aanvaard kan worden. Daarnaast eist de administratie een nieuw openbaar onderzoek en advies van Toerisme Vlaanderen.

Volgens schepen Peuskens is de houding van stedenbouw onbegrijpelijk. ,,Telkens komt men met nieuwe argumenten aandraven. Onder andere het nieuwe argument van de vormgeving is ongeloofwaardig. In een eerder principieel akkoord stelt Monumenten en Landschappen dat ze akkoord gaan met de architectuur. In hun nieuwe advies stellen ze het echter in vraag''.

Peuskens ziet ook het nut van een openbaar onderzoek niet in. ,,Dat is compleet bij de haren getrokken. Er zijn reeds twee openbare onderzoeken gevoerd waarop geen enkel bezwaarschrift binnenkwam. Waarom in hemelsnaam een derde?''


Kampioenschappen
Tegen eind september van dit jaar moesten de werkzaamheden aan het hotel volledig afgerond zijn. ,,Dit is een serieuze streep door de rekening. Omdat een groep deelnemers van het Europese kampioenschap badminton in Overpelt zou verblijven in ons hotel, zijn de grondwerken gestart voordat we onze vergunning in handen hadden,'' zegt de eigenaar Wim van Asten.

Volgens schepen Peuskens is van Asten slachtoffer van zijn eigen investeringsdrang. Stedenbouw haalt in haar rapport letterlijk aan dat het feit dat de werken reeds zonder vergunning aangevat werden, geen reden kan zijn voor een mildere houding.

Hoe dit oplossen? ,,Momenteel zijn er twee denkbare scenario's. Ofwel gaan we terug in overleg met stedenbouw, ofwel leveren we de weigering af en gaan we in beroep,'' besluit de schepen van ruimtelijke ordening.

Toch twijfelt Peuskens hard aan de houding van Stedenbouw. ,,Van de ene kant roept men van alle kanten dat toerisme in Limburg gepromoot moet worden. Zijn er dan degelijke initiatieven, drukt men ze hardnekkig de grond in. Voor mijn part mag minister Van Mechelen het dossier persoonlijk bestuderen en zijn advies geven,'' aldus Peuskens.