Wie niet van Steenhuffel is, maar er wel één café kent, heeft het meestal over café De Sportman aan de Brouwerijstraat. Dertig jaar al staan twee vertrouwde figuren achter de toog: Miel (59) en Greta (54), beiden geboren en getogen Steenhuffelnaars.

Sedert vijftien jaar is De Sportman ook de thuisbasis van de Herwaardering van de zondagvoormiddag, zonder twijfel de meest actieve tweemansvereniging van de regio. ,,We waren nog niet zo lang getrouwd en woonden hier rechtover in het huis van mijn ouders,'' doet Greta het verhaal van hoe het begon.

,,Ik werkte in Merchtem en Miel bij Belgacom. Mijn moeder zou onze oudste dochter, Ursula, oppassen. Maar moeder werd genoeg ziek en ik zat zonder oppas. Toen het café hier vrij kwam, lag de oplossing voor de hand. Ik zou het open houden,''

Aanvankelijk waren ze van plan het maar voor enkele jaren te doen. ,,Maar we zijn hier nog altijd'', grinnikt Miel. ,,Omdat we er al die jaren steeds veel plezier aan beleefd hebben en het nog steeds graag doen. In de beginjaren was het wel veel drukker. Begrijpelijk omdat we tot 1991 de firma Sarens met ruim 100 werknemers als buur hadden.''


Thuis
,,Sommigen van hen hadden hier bijna letterlijk hun tweede thuis,'' herinnert Greta zich. ,,'s Middags maakte ik soep en vlak voor en in het weekend was het meestal in de late uurtjes dat de laatste klant de deur uitging. Wat niet belette dat, bij regenweer, het café vol hing met vers gewassen... kinderdoeken.''

,,De mentaliteit is anders,'' maakt Greta de vergelijking tussen vroeger en nu. ,,De gemoedelijkheid en de gezelligheid zijn er nog wel, maar minder. De mensen leven individueler, het groepsgevoel is minder aanwezig. Maar dat betekent zeker niet dat we geen gezellige en onvergetelijke momenten meer beleven,'' besluiten de waard en de waardin. ,,Die zijn er zeker nog. We beleven er nog altijd veel plezier aan. Zo niet stopten we er onmiddellijk mee.''  • Zondag 12 augustus, competitie bakklimmen. Van 12 tot 13 uur scheert Jessie gratis kaal en voor wie honger heeft zijn er gratis ribbetjes (zolang de voorraad strekt).