De meeste raadsleden kwamen donderdagavond naar de Zemstse gemeenteraad in vakantiekledij: met zonnebril, tasje, in slippers, met zonnehoed en petje. De bespreking werd nochtans geen zomers gebeuren. Volgens schepen Coopman was de oppositie erop uit te profiteren van het feit dat er mogelijk leden van de meerderheid op vakantie waren.

Wat voorafging: de oppositie riep een raadszitting bijeen. Niet naar de zin van de meerderheid, want die vond de dringende bijeenroeping overroepen.

De meerderheidsleden lazen een korte verklaring voor. Ze verontschuldigde zich in vakantiekledij te zijn gekomen. Maar ze wilde zich niet aan haar plicht onttrekken hoewel voor haar voor geen van de punten hoogdringendheid kon gelden. De zitpenning die ze voor deze bijeenkomst krijgen, staan ze af aan een goed doel.

Het Vlaams Blok betreurde niet te zijn uitgenodigd om de vraag tot bijeenroeping te ondertekenen. Maar de partij meende in elk geval dat in de vakantie geen raadszitting moet worden gehouden zonder hoogdringendheid. Dat was al voldoende om VLD, VLAM en Agalev op temperatuur te brengen. Maar concreet kwam er zo goed als niks uit de bus.

Het debat was enkel symbolisch voor de getrokken messen tussen meerderheid en oppositie. Persoonlijke aantijgingen waren niet van de lucht.

Volgens schepen van informatie Bart Coopman (CVP) was de oppositie er duidelijk op uit te profiteren van het feit dat er mogelijk leden van de meerderheid op vakantie waren. Zemst wordt bestuurd met een nipte meerderheid van 14 op 27.

,,Van de meerderheidspartijen was er echter slechts één persoon op verlof. Bij de oppositie kwamen de drie raadsleden van het Vlaams Blok

niet opdagen, zodat er nog een vrij ruime meerderheid overbleef.