Een politicus moet creatief zijn in het bedenken van oplossingen. Het gemeentebestuur heeft de resterende vijf jaar van de huidige legislatuur nog flink wat katten te geselen. De voorzichtige stijging van de personenbelasting van 5,9 naar 6,5 % en van de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 1050 naar 1150 is slechts één van de vele knopen die het schepencollege moest ontwarren of doorhakken.

Met 44 miljoen frank of 1,09 miljoen per jaar kom je niet zo gek ver om een gemeente met net geen 12.000 inwoners in goede banen te leiden.Schepen van Financiën Hubert Geeraerts zal er als waakhond streng op toezien dat het budget echter niet overschreden wordt.

De beslissingen van de vorige coalitie betekenen nog een zware financiële dobber voor de huidige bestuurders, vertelt Geeraerts. ,,Meer belastingen en niet al te zware investeringen moeten het tij vanaf 2004 doen keren. Zo krijgen we de laatste twee jaar van de legislatuur een beetje meer ademruimte.''

Maar een aantal zaken heeft de schepen ook niet in de hand. De 32 miljoen frank die naar het OCMW gaat, de 6 miljoen frank brandweerbijlage, de uitvoering van dure wegenwerken, een mogelijke stijging van de rentevoeten, de liberalisering van de energiesector waardoor de dividenden teruglopen...


Nieuw management
Daar stelt Hubert Geeraerts vrij drastische maatregelen tegenover als het verhogen van of het opnieuw invoeren van de belastingen op huisvuil, rioleringsaansluitingen, notariële akten of reclamedrukwerken bijvoorbeeld. Het heeft volgens de schepen van Financiën geen zin verstoppertje te spelen. ,,Als wij de inwoners hogere of nieuwe belastingen opleggen, dan leggen wij hen uit waarom dit nodig is en waarvoor de nieuwe inkomsten aangewend zullen worden. De financiële dienst zal ook meer en meer als een soort waakhond betrokken moeten worden bij elk nieuw project. Enkel op deze manier kunnen wij korter op de financiële bal spelen.''