Nv Zeekanaal plaatste vorige week aan de Mechelse Colomabrug de eerste camera's langs het kanaal Leuven-Dijle. De tv-bewaking kadert in een verregaande automatisering van de bruggen en sluizen, die in de toekomst vanuit een centrale controlepost zullen worden bediend . Brugdraaiers die van de ene brug naar de andere rijden om slagbomen te sluiten en schippers doorgang te verlenen, behoren weldra tot het verleden.

Let op als u voor een brug over de Leuvense vaart of het kanaal Brussel-Schelde moet wachten en dan in de verleiding komt om stiekem te gaan neuspeuteren, want de brugdraaiers hebben het gezien. De meeste bruggen en sluizen zijn onlangs uitgerust met camera's die zowel het weg- als het waterverkeer nauwlettend in de gaten houden. In het brughuis merkt de brugwachter van dienst via een monitor elke verdachte beweging op.

,,Vroeger moest de brugdraaier soms met een autospiegeltje door het raam van zijn wachtpost gaan hangen om te zien of er zich geen fietsers of voetgangers op de brug bevonden, vooraleer hij ze met een druk op de knop kon openen'', zegt Gilbert Verelst, adjunct-administrateur-generaal van NV Zeekanaal. ,,Vanaf nu moet hij alleen nog zijn monitor in de gaten houden en --in het geval van onze nieuwste, geautomatiseerde ,,kunstwerken'' (bruggen, nvdr)-- op het computerscherm de juiste functie aanklikken.''

Na de Tweede Wereldoorlog werden nagenoeg alle bruggen over de Vlaamse binnenwateren gemechaniseerd. De recentste bruggen --zoals de Ringbrug in Willebroek-- zijn volautomatisch en computergestuurd. De taak van de brugdraaier is beperkt tot het controleren en activeren van informaticaprogramma's.

De volgende stap is afstandsbediening. De NV Zeekanaal is druk bezig met de aanleg van glasvezelverbindingen om de automatische bediening van alle bruggen en sluizen te centraliseren in één centrale controlepost in Willebroek. Met behulp van de tv-monitoren kunnen dan alle bruggen en sluizen vanop kilometers afstand worden bediend. Als de aanbestedingen en de uitvoering van de werken naar wens verlopen, zou die post binnen vijf jaar operationeel moeten zijn. Met het project is een investering van 100 miljoen frank (2.478.935 ) gemoeid.


Hectisch
,,Met afstandsbediening kunnen we onze ploegen van mobiele brugdraaiers, die 's nachts en in het weekend van de ene brug naar de andere pendelen, uitschakelen'', zegt Gilbert Verelst. ,,Ook de rest van het personeel, dat nu vaak lange tijd werkloos op de komst van een schip moet zitten wachten, kan dan soepeler worden ingezet.''

Met afstandsbediening wordt nu al geëxperimenteerd in de controlekamer van de prestigieuze Spoorbrug over het kanaal Brussel-Schelde in Ruisbroek (Puurs). Vanuit de kanaaltoren worden behalve de Spoorbrug ook de Ringbrug van Willebroek en de Boulevardbrug van Klein-Willebroek bediend. De tv-monitoren laten de brugdraaiers in de toren toe om de bruggen op het juiste moment te openen en te sluiten.

,,Bij nachtelijk regenweer zijn de tv-beelden van het wegverkeer door de weerkaatsing van koplampen op het natte wegdek soms moeilijk te interpreteren'', zegt Gilbert Verelst. ,,Aan dat probleem wordt nog gewerkt. Overdag is het verkeer op het kruispunt aan de A12-afrit Willebroek-Noord zo hectisch, dat de brugdraaiers goed uit hun doppen moeten kijken voor ze de Boulevardbrug ophalen. Om te vermijden dat hun aandacht verslapt, hebben ze voldoende taakonderbrekingen. Er mogen immers geen ongelukken gebeuren.'' De operatoren worden nog altijd geassisteerd door een mobiele brugdraaier, die zich naar een brug kan begeven in geval van averij of een defect aan de afstandsbediening.