Een gaslek, dat werd geslagen bij graafwerken in de Sloepenstraat in Oostende, legde gisteren ruim anderhalf uur het treinverkeer tussen de kust en Brugge lam. Aanvankelijk werd ter hoogte van het NMBS-rangeerstation slechts een klein lek vastgesteld, maar toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek ook de hoofdtoevoerleiding geraakt en ontsnapte alsmaar meer huishoudelijk gas uit de ondergegraven buizen. De Oostendse brandweercommandant oordeelde dat één vonk kon volstaan voor een zware ontploffing en liet meteen het treinverkeer tussen Oostende en Brugge stilleggen. Een evacuatie van de nabijgelegen woningen werd niet nodig geacht. De Spoorwegen vorderden bussen van De Lijn om de gestrande reizigers alsnog op hun bestemming te brengen. Heel wat dagjesmensen moesten gedurende anderhalf uur in Brugge op de bus overstappen. Het euvel was omstreeks 10.30 uur verholpen.