Het gemeentebestuur van De Haan zoekt momenteel op diverse manieren hoe het meer inkomsten kan genereren en hoe het de uitgaven kan onderdrukken. Bij dit laatste zit een besparing bij de personeelskosten. Concreet wordt er gesproken van dertig personeelsleden teveel. Een aantal werknemers met een startbaan krijgt mogelijk geen contractverlenging. Schepen Stefaan Beirens zegt dat er nog geen definitieve beslissingen zijn gevallen.

,,Dertig is inderdaad het getal dat circuleert'', vertelt schepen Stefaan Beirens (CVP). ,,Vroeger is er bij het gemeentepersoneel een studie uitgevoerd waarbij onderzocht werd hoeveel mensen er op elke dienst moeten werken om optimaal te draaien. In de realiteit blijkt dat sommige diensten boven de vooropgestelde bezetting zijn bemand. Er is geen enkele dienst die momenteel sterk onderbemand is.''

In juni deelde het schepencollege tijdens de gemeenteraad mee dat sommige belastingschalen zullen worden herbekeken. ,,Daar is toen ook gezegd dat het niet correct is om de belastingen te verhogen zonder ook naar de interne werking te kijken. Objectief moeten we vaststellen dat de personeelsuitgaven de grootste kost zijn bij de werking van de gemeente. Het lijkt logisch dat daar wordt ingegrepen.''

In een eerste fase zal het gemeentebestuur een aantal startbanen niet verlengen. De mensen die tewerkgesteld zijn via het systeem van de startbaan zullen binnenkort een brief krijgen waarin staat dat het einde van hun contract in zicht is. Het verminderen van de startbanen is een eerste interventie van het bestuur.

Concreet is nog niet uitgemaakt wie en hoeveel medewerkers van het gemeentebestuur zullen moeten afvloeien. Het gaat volgens Stefaan Beirens om arbeiders en bedienden. Overplaatsingen tussen diensten zijn ook niet uitgesloten. ,,En ding ben ik wel zeker'', zegt de eerste schepen. ,,We gaan er in geen geval een politieke uitzuivering van maken. Het is niet omdat iemand openlijk voor een politieke strekking heeft gekozen, dat hij of zij daarom moet vrezen. De selectie zal gebeuren volgens met dezelfde normen als dat zou gebeuren in een priv-bedrijf. Het is onze bedoeling een dynamische en goed werkende administratie te hebben.''