Schepen van huisvesting Jean Van den Bilcke (SP) heeft een voorstel klaar om bewoners die nu nog permanent op te kleine kamers wonen, op middellange termijn een betere woonst te bieden. In Brugge gaat het om 198 mensen. ,,Langs de Oostendse Steenweg hebben de Brugse en de Interbrugse Maatschappij nog 4 hectare sociale bouwgrond liggen ter hoogte van de Sint-Pietersmolenwijk. We moeten deze historische kans grijpen om er een geïntegreerd sociaal bouwproject te realiseren waarin voor het eerst ook wonen op kamers zijn kans krijgt'', meent de schepen.

In Brugge is het wonen op kamers streng gereglementeerd. Wie er gedomicilieerd is, moet minstens beschikken over 33 m2 netto leefoppervlakte. Eigenaars die huurders onderbrengen in kleinere kamers, overtreden het reglement.

,,Toch leven in Brugge nog altijd 198 kamerbewoners te krap, vaak tegen een veel te hoge huurprijs.'', zegt Van den Bilcke. ,,Ondanks ons reglement kan de stad moeilijk optreden. Op de woonmarkt zijn er voor deze minder gegoeden geen betaalbare alternatieven. We kunnen ze moeilijk op straat zetten. Het OCMW staat alleen in voor crisisopvang en kijkt voor een fundamentele oplossing richting sociale bouwmaatschappijen. Daar staan de kamerbewoners nauwelijks ingeschreven. Bovendien beschikken de maatschappijen niet over een reserve aan woningen.''

Natuurlijk zou een Brugse sociale bouwmaatschappij één grote ,,kazerne'' kunnen bouwen met voldoende kamers voor iedereen. Dat zou maar een schijnoplossing zijn. ,,Zo'n grootschalig project zou een getto creëren'', meent Van den Bilcke.


Wedstrijd
Een veel duurzamer oplossing ziet de schepen op Sint-Pieters waar de Brugse en de Interbrugse Maatschappij samen nog 4 hectare sociale bouwgrond liggen hebben, palend aan de bestaande sociale woonwijk van de Sint-Pietersmolenstraat. Het gaat om het laatste woonuitbreidingsgebied in Brugge van een dergelijke omvang.

,,Ik stel de sociale bouwmaatschappijen voor dat zij voor het gebied een uniek sociaal woonproject uitdokteren. Daarvoor moeten zij een urbanistische wedstrijd uitschrijven zoals voor het Pandreitje en de Nieuwe Molens. In de wijk, goed voor naar schatting 400 nieuwe woongelegenheden, moet plaats zijn, niét voor één, maar voor verschillende woonvormen: gezinswoningen, ofwel te koop of te huur, appartementen, maar ook kamers die voldoen aan de voorwaarden van het stedelijke kamerreglement. Het project zou ons de historische kans bieden om voor het eerst bij de opmaak van een nieuwe sociale woonwijk aandacht te hebben voor de kamerbewoners. Zij zouden op die manier opgenomen kunnen worden in een wijk met ook andere lagen van de bevolking.''

Roland Fonteyne, voorzitter van de Brugse Maatschappij voor de Huisvesting, reageert positief op het voorstel. ,,Ik ben er zeker van dat wij de kamerbewoners in een dergelijke formule tegen 4.000 frank per maand kunnen laten wonen, terwijl sommigen nu 12.000 frank betalen.''

Fonteyne wil nu contact zoeken met zijn collega van Interbrugse waar ook beheersraadslid Jürgen Vanpraet gewonnen is voor de formule. ,,Ons voorstel biedt een oplossing op middellange termijn. Als we ermee het probleem binnen zes tot tien jaar opgelost hebben, zitten we goed'', besluit Van den Bilcke.