,,Je hebt meer aan een goede buur dan een verre vriend, zegt een spreekwoord. Ik ervaar het omgekeerde'', zucht Ronny Meeuws uit de Ooststraat 18. De cafébaas van De Sportvriend heeft naast een burenruzie nog meer kopzorgen. ,,Ik wacht al ruim drie jaar op een toelating om een bollentra te installeren achter mijn café. Maar de gemeente ligt dwars. Je zou voor minder de deuren sluiten'', luidt het. Burgemeester Josiane Lowie repliceert dat de toegelaten bouwoppervlakte ,,op vandaag'' al is ingenomen. ,,De gemeente bemiddelde bovendien reeds meerdere keren om de gemoederen te bedaren'', vult de Stadense burgemeester aan.

Ronny Meeuws stond acht jaar achter de toog van 't Kroontje aan de plaats in Staden. ,,De zaken gingen goed en ik wou het pand kopen. Maar de eigenaar liet de herberg niet los. Hij duwde de huurprijs ook enkele keren fors in de lucht. Daarom begon ik met een eigen café op een gekocht perceel langs de Ooststraat'', getuigt Ronny Meeuws. Enkele buurtbewoners zagen De Sportvriend er niet graag komen. ,,Zij waren destijds met een petitielijst op pad'', gaat Ronny Meeuws verder. ,,Ik neem het hen niet kwalijk. Want de omwonenden wisten toen nog niet wie hier zou komen wonen en wat het zou worden. Ruim drie jaar later weten zij beter.''

,,Mijn zaak krijgt de gaande man over de vloer, geen lawaaierige jongeren. Enkele verenigingen vroegen al naar een vast clublokaal in mijn zaak. Maar wij houden ook die boot bewust af voor het goede imago van De Sportvriend en de buurt te sparen van overlast. Ondanks die goede wil van onze kant blijven enkele buren moeilijk doen.'' Een recent conflict kostte Ronny Meeuws ruim 20.000 frank.

,,Wij plaatsten een houten paneel aan de zijkant van de kleine parking voor de cafédeur. De ingreep moest de huisgevel van een buur beschermen tegen omgevallen fietsen of andere kleine ongemakken. De buur meende dat zijn straatzicht was geschonden en sleepte de zaak voor de Ieperse rechtbank. Het houten paneel mocht blijven staan, maar ik kreeg een boete. Uit dank voor mijn inspanningen om geen last te veroorzaken'', merkt Ronny Meeuws cynisch op.


Vinken
,,Het houten paneel staat nu in een bouwvrije zone. Mijn cliënt kreeg een principiële wettelijke sanctie in de vorm van een boete. Gelet op de omstandigheden vond de rechtbank het evenwel niet nodig om het paneel te laten verwijderen'', bevestigt raadsman Francis Werbrouck.

Zwaar op zijn maag ligt ,,het lange wachten'' op een toelating om een bollentra te installeren in zijn langgerekte tuin achter De Sportvriend. ,,Het zou een bescheiden bolletra zijn. Heel wat senioren houden zoals ikzelf van die volkssport. In Staden kunnen zij daarvoor nu nergens terecht'', argumenteert Ronny Meeuws. ,,De cafébaas kan op vandaag geen vergunning krijgen. Op zijn perceel is de toegelaten bouwoppervlakte reeds volledig ingenomen. Staden heeft een goedgekeurd gemeentelijk structuurplan. De uitvoeringsbesluiten zijn in opmaak. Dit huiswerk staat al behoorlijk ver voor het bpa De Wankaerde. De besluiten zullen rekening houden met de verzuchtingen van de bewoners binnen het gebied. Maar de besluiten moeten evenzeer het algemeen belang dienen'', repliceert burgemeester Josiane Lowie. (HWR)