Riemen- en slangenfabricant Gates Europe aan de Dr. Carlierlaan breidt uit. Nadat het bedrijf eerder een gedeelte van haar activiteiten verplaatste, komt er ruimte voor nieuwe investeringen. De mixing-afdeling in Erembodegem wordt uitgebreid om de toeleverancier voor alle bedrijven van de groep in Europa te worden.  • In welke afdeling gebeurt de uitbreiding?
  • Hubert Wauters, engineering manager van Gates: ,,In de mixing afdeling, dat is de plek waar rubber wordt samengesteld, gaan we de capaciteit aanzienlijk verhogen. Gates Erembodegem mixt het grootste gedeelte van het materiaal voor de fabrieken in Europa. De uitbreiding zal ook van buitenaf zichtbaar zijn: het gebouw aan de kant van de autosnelweg zal worden aangepast.''

  • De laatste berichten over Gates waren minder gunstig: een afdeling verdween, er waren afvloeiingen...
  • ,,In principe hebben deze ingrepen zeer weinig te maken met de herstructurering. Die betrof de transfer van een afdeling naar andere fabrieken in Spanje, Frankrijk en Polen. Volgend jaar verwachten deskundigen een sterke groei van de afzetmarkt. We willen ons daarop voorbereiden.''

  • Komen er extra aanwervingen?
  • ,,De huidige ingreep heeft weinig invloed op het personeelsbestand. Het gaat om de installatie van een grote productielijn. Dat is een belangrijke kapitaalsinvestering, maar de bezetting van zo'n lijn is eerder beperkt.''

  • Heeft Gates de buurt geïnformeerd?
  • ,,Uiteraard. Het bedrijf heeft daar een stuk traditie in opgebouwd. De buren maken zich vooral zorgen om verkeersoverlast en geluidshinder. Wat het eerste betreft zal het verkeer wellicht wat afnemen, omdat de afzet van afgewerkte goederen vermindert. Anderzijds dienen wel grondstoffen aangevoerd. Maar we houden het verkeersplan nauwkeurig in de gaten. Wat de geluidsoverlast betreft doen we al het mogelijke. Het is voor ons een uitdaging om de buurt zo weinig mogelijk te belasten.'' (DBH)  • Er loopt een openbaar onderzoek n.a.v. de milieuvergunningsaanvraag voor de uitbreiding van Gates. Te consulteren aan de balie van de dienst leefmilieu, ingang Kapellestraat, Aalst. Nog tot 22 augustus.