De curatoren hebben geen overnemers gevonden voor Paraphane'', meldt vakbondssecretaris Erwin Callebaut (ABVV). ,,Ze hebben het personeel ingelicht en zullen geen nieuwe bestellingen meer aanvaarden. Dat betekent dat in oktober het doek valt over Paraphane.'' Curator Marga Pieters bevestigde dit scenario.

De rechtbank van koophandel in Aalst sprak op 9 juni het faillissement uit over de nv Paraphane: de Franse eigenaar Crédit Agricole zag het niet meer zitten. Twee dagen later startten de curatoren Jef Dauwe, Marga Pieters en Dirk Bert het bedrijf herop met 63 van de 140 personeelsleden, aangeworven via een interimbureau. Zij zouden de lopende bestellingen afwerken terwijl werd uitgekeken naar kandidaat-overnemers.

Erwin Callebaut: ,,Wat dat laatste punt betreft ziet het er heel slecht uit. Na het faillissement was er de hoop dat de kandidaat-overnemers mekaar zouden verdringen. Er zijn wel veel kandidaten over de vloer geweest in Ninove, maar ondanks alle inspanningen heeft geen enkele van hen de stap gezet. Een investering van goed 200 miljoen frank (4,96 miljoen ) blijkt zelfs voor de echt geïnteresseerden te veel.''

,,Het siert de curatoren dat ze het personeel correct hebben ingelicht over deze stand van zaken. De mensen kunnen uitkijken naar een andere job, wat inmiddels volop gebeurt. Er worden geen nieuwe bestellingen meer aanvaard zodat het bedrijf stilaan uitbolt. Diegenen die in augustus en september nog willen blijven om de bestelling af te werken krijgen een motivatiepremie. Maar eind oktober is alles hier buiten en valt het doek over Paraphane.''


Habbekrats
Curator meester Marga Pieters bevestigde dit doemscenario. ,,We hebben twee maand geprobeerd overnemers te vinden, maar er is zelfs geen bod binnen gekomen. Nu gaat stilaan de kraan dicht en werken we alle bestellingen af die onder curatele waren geplaatst. De sterkst geïnteresseerde kandidaat was het Duitse Leinfelder, maar deze heeft woensdag jongstleden definitief afgehaakt. Het is spijtig voor directeur De Pauw en de personeelsleden die zich zeer sterk hebben ingezet, inclusief overwerk en weekendwerk, om het bedrijf draaiende te houden. Misschien rest er nog een glimpje hoop: dat een kandidaat-overnemer zolang de kat uit de boom heeft gekeken tot het bedrijf voor een habbekrats te koop is.''

Ook Erwin Callebaut klampt zich aan deze laatste strohalm vast. ,,We zullen met de collega's van het gemeenschappelijk vakbondsfront zien wat we nog kunnen doen. Ooit zijn we in gelijkaardige omstandigheden zelf op zoek gegaan naar een overnemer voor een ander bedrijf, met succes.''