Bij foto-ontwikkelaar Spector in Wetteren hebben de vakbonden de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die sinds 1995 van kracht was, opgezegd. Gisteren zijn de gesprekken tussen directie en vakbonden over een nieuwe cao afgesprongen. Het struikelblok is de opname van een eindejaarspremie en een loonindexering in de nieuwe overeenkomst. Spector is niet bereid die toe te staan voor de driehonderd werknemers.

De cao maakt het mogelijk dat het bedrijf van het personeel grote flexibiliteit bekomt. In de sector van de foto-ontwikkeling is dat van groot belang. In de zomermaanden is het werkvolume veel groter. De vakbonden willen druk uitoefenen op de directie door de cao uit 1995 op te blazen. De directie van Spector vindt deze voorstelling van zaken sterk overdreven. Communicatie-verantwoordelijke Chris Van Raemdonck: ,,We zijn de gesprekken over de nieuwe cao op een zeer constructieve wijze begonnen met veel overeenstemming tussen beide partijen. Die gesprekken zijn nog niet afgerond. We hebben nog geen bericht gekregen dat die procedure zou stopgezet worden. We blijven bereid om de gesprekken voort te zetten. Alle kansen tot constructieve onderhandelingen blijven wat ons betreft overeind.'' (VBW)