Gsm-operator Mobistar verwijderde zijn gecontesteerde zendmast aan de Keltenlaan. ,,Ik ben tevreden'', zegt bewoner Paul De Meyer. ,,Vijf jaar geleden trok ik naar de rechtbank omdat de mast in strijd was met de verkavelingsvoorschriften. De rechter heeft nog niet gevonnist, maar voor mij telt het resultaat, met name dat de mast weg is.''

Mobistar pootte in 1996 de veertig meter hoge mast neer op een perceel aan de Keltenlaan, een verkaveling waar strikte bouwregels voor eensgezinswoningen gelden. Zowel gemeentebestuur als Stedenbouw zagen een mast aldaar wel zitten en leverden Mobistar een bouwvergunning af. Het betrokken perceel behoort toe aan een bewoner van de Weibroekdreef, een straat die paalt aan de verkaveling.

,,Het is schandalig dat noch het gemeentebestuur, noch Stedenbouw zag dat de mast niet in de Weibroekdreef maar wel in de Keltenlaan terechtkwam'', zegt De Meyer. ,,De mast is nooit in gebruik geweest want de rechter-in-kortgeding oordeelde dat er een dwangsom van 50.000 frank moest worden betaald per vastgestelde overtreding. Dat Mobistar de mast wegneemt, nog voor de rechter een definitief vonnis velt, stemt me tevreden. Ik laat het aan de wijsheid van mijn advocaat over om te oordelen of het zin heeft aan te dringen op verdere juridische stappen.''

Mobistar erkent de grief van De Meyer en zocht de voorbije jaren naar alternatieven. Het bedrijf heeft inmiddels apparatuur op de zendmast van de Provinciale Verkeerseenheid aan het Rond Punt en op de Belgacom-mast aan Brug-Zuid. De gsm-operator ontving onlangs bouwvergunningen voor masten aan het Bellemse station en aan de Lotenhulse Breestraat. (STJ)