Het personeel van het OCMW in Eeklo zal in de loop van september een reeks verrassingsacties voeren. Daarmee wil het protesteren tegen het uitblijven van beloofde loonachterstallen waarop ze sinds 1 januari 1994 recht hebben.

,,De mensen zijn het wachten beu'', zegt gewestelijk secretaris Freddy Wychuyse van het CCOD. ,,Het stadspersoneel kreeg de achterstallen al uitgekeerd, de werknemers van het OCMW willen ook waar ze recht op hebben.'' Een personeelsvergadering, begin augustus, leverde alvast de eenparige toezegging van septemberacties op.

Door het invoeren van het nieuwe personeelsstatuut, het zogeheten statuut Kelchtermans, sinds 1 januari 2001 heeft het stads- en OCMW-personeel recht op loonachterstallen met terugwerkende kracht tot 1 januari 1994. Bij sommige personeelsleden zijn die achterstallen al een aardig spaarpotje van honderdduizend frank en meer. Het stadspersoneel kreeg, ook met vertraging, de achterstallen eind vorig jaar uitbetaald, maar het OCMW-personeel blijft nog op zijn honger zitten en dat nemen ze niet in de Visstraat.


Geduld
,,Het geduld is op, zeker wanneer we weten waarom de uitbetaling zolang op zich laat wachten'', zegt Wychuyse. ,,De trage afhandeling van dit dossier is gewoon toe te schrijven aan de al jaren aanslepende nalatigheid in en onzorgvuldige omgang met de personeelsdossiers. Als de hogere overheid opmerkingen maakt over bepaalde zaken, dan ligt daar de oorzaak.''

De vakbond hield begin augustus een personeelsvergadering en daar was volgens Wychuyse de teneur eensluidend: ,,Wij willen niet langer op ons geld wachten; in september voeren we actie!'' Wat die actie precies inhoudt, kon Wychuyse nog niet kwijt, maar hij verzekerde wel dat het personeel de hulpbehoevende patiënten niet in de steek zal laten tijdens de acties.