Tijdens de informele top van Europese regeringsleiders op 19 oktober in de Gentse Sint-Pietersabdij is er mogelijkheid om te protesteren, happenings of evenementen te organiseren. Als dat maar vredelievend gebeurt. ,,We willen organisatoren daarbij helpen'', zegt de Gentse politie. ,,Het is geenszins de bedoeling Gent monddood te maken''.

Voor de aanpak van de Europese top heeft de politie twee sleutelwoorden vooropgezet, met name overleg en communicatie. ,,Het is de bedoeling dat iedereen vredelievend zijn mening kan uiten'', zegt Manuel Mugica Gonzalez van de Dienst Externe Relaties van de politie. ,,De politie zal een onthaalfunctie hebben en veel aandacht besteden aan preventie''.

De politie wil extra werk maken van goed voorafgaand overleg met actievoerders, betogers en organisatoren van evenementen. Ze hanteert het motto ,,goede afspraken maken goede vrienden''. Totnogtoe ontving het stadsbestuur vijf aanvragen voor manifestaties, onder meer van de vakbonden en enkele kleinere actiegroepen. ,,We willen hen daarbij helpen'', zegt Koenraad Tack die bij de politie verantwoordelijk is voor de wijkwerking. ,,Het is de bedoeling dat actievoerders ons hun plannen meedelen zodat we hen kunnen ondersteunen en een plaats toewijzen waar de activiteit kan plaatsvinden. De mogelijke locatie praten we met hen eerst door. Terbeschikkingstelling van infrastructuur behoort tot de mogelijkheden. Tegen 1 september moeten de afspraken daarover rond zijn, ofschoon aanvragen om iets te organiseren ook na die datum mogelijk blijven''.


Sint-Pietersplein
Volgens de politie heeft iedereen baat bij zo'n aanpak. ,,De organisator van de top, betogers en de bevolking die niets vraagt maar wie het allemaal overkomt'', zegt Tack. ,,We willen de fouten van Göteborg en Genua niet maken. We werken heel preventief om straatgeweld tegen te gaan''.

Vaststaat inmiddels dat het Sint-Pietersplein op 19 oktober zo goed als hermetisch wordt afgesloten. De enkele handels- en horecazaken moeten er niet op rekenen volk over de vloer te krijgen en kunnen beter sluiten. De cafés van de nabijgelegen Overpoortstraat hoeven niet dicht maar ook daar zal de bewegingsvrijheid niet bijster groot zijn. Rond het Sint-Pietersplein komt een veiligheidszone. Stadsbestuur en politie hebben een folder in de maak met regelingen en tips voor de middenstand in het centrum van de stad.