Vlaanderen mag dan dezer dagen alleen oog hebben voor de langvervlogen Pyrusoverwinning van de Klauwaerts, in Asse speelde zich de voorbije weken in stilte een heuse Boerinnenkrijg af. Maria Le Rut maakte een zes maanden oude belofte waar dat zij wél nog goede boerinnen zou weten te engageren voor de Assese landbouwraad.

Het was een leuk randnieuwsje in december vorig jaar toen de Assese gemeenteraad instemde met een verzoek van de Assese landbouwraad om een afwijking te bekomen op de regel in de gemeentewet die stelt dat ten hoogste twee derden van de leden van de adviesraden van hetzelfde geslacht mogen zijn.

In de landbouwraad zaten slechts twee vrouwen. De raad moest objectief vaststellen dat er in heel Asse blijkbaar niet genoeg vrouwen meer te vinden waren die voldeden aan de voor de landbouwraad geldende voorschriften, zijnde boerin in hoofdberoep of voltijds helpend in het landbouwbedrijf van de echtgenoot.

Geen boerinnen meer te vinden in Asse? Dat klonk als een regelrechte vloek in de oren van Maria Le Rut, het Asses oppositieboegbeeld dat zelf haar (Kobbegemse) boerenafkomst nooit verloochende. ,,Ik zal d'er U ne keer een vracht bezorgen'', zwoer ze een dure eed. En inderdaad, Maria vond de voorbije maanden vier onvervalste, dus voltijdse landbouwersvrouwen, die ze overhaalde om zich te engageren voor de Assese landbouwraad. De landbouwraad aanvaardde de vrouwen zopas, overigens zonder slag of stoot, als nieuwe leden.

Het gaat om vier vrouwen die beroepshalve helpen in de gemengde middelgrote landbouwbedrijven van hun man: Ann Saerens (Mollem), Ann Moens (Kobbegem), Veerle Van den Bossche (Asbeek) en Lea De Mot (Koudertaveerne). Samen met Brigitte Van Malderen en Marina Sanders, die al voordien in de adviesraad zetelden, is de landbouwraad nu perfect in regel met de samenstellingsvoorschriften.

In tegenstelling tot de Assese milieuraad, die regelmatig in de clinch durft te gaan met het gemeentebestuur, verstaat de landbouwraad zich traditioneel goed met het schepencollege. De raad geeft adviezen in domeinen als bermbeplantingen, bebossing of de uitvoering van milieudecreten.

Ze had ook een hele kluif aan het grote Bollebeekse ruilverkavelingsdossier.