De anders zo rustige dorpjes Wiekevorst en Morkhoven staan op hun kop. Op de grens van beide gemeenten plant Aquafin een afvalverwerkingsinstallatie en dat is tegen de zin van de inwoners. Meer dan vierhonderd bezwaarschriften werden tegen deze plannen ingediend.

,,De geplande afvalverwerking hoort hier niet thuis'', vertelt een vastbesloten René Willems van het actiecomitéRed de Wimpvallei .

,,Wij vinden het onaanvaardbaar dat we als buurtbewoner niet op de hoogte werden gebracht van de belangrijke uitbreidingswerken aan het waterzuiveringsstation op de grens met Wiekevorst en Morkhoven. We hebben helemaal niets tegen de moderniseringswerken aan het waterzuiveringsstation. We zijn wel bijzonder verontrust over de geplande uitbreidingswerken. Daar gaat het namelijk over het bouwen van een nieuwe buffer voor ontvangst van extern ontwaterd slib en een ontvangsteenheid voor septisch materiaal.''

,,Op het eerste gezicht lijkt het onschuldig maar eigenlijk komt het er op neer dat het afval dat niemand wil naar onze gemeenten wordt afgevoerd. Met tank- en beerwagens wil men liefst 40.000 m³ afval naar hier brengen. Dat stemt overeen met wat de Heistse verbrandingsoven in het verleden per jaar verwerkte. De overlast zal dus enorm zijn, '' aldus Willems.


Locatie
Voor het probleem van dit afval, dat uit een grote regio van de provincie komt, dacht men eerst een verwerkingsinstallatie te bouwen in Westerlo. Na veel protest daar trok men naar Lichtaart. Ook daar was er veel tegenstand en uiteindelijk koos men voor het zuiveringsstation in Wiekevorst.

,,We vrezen voor stankoverlast door de aanvoer van het slib en het septisch materiaal. Nergens is iets te bespeuren van preventieve maatregelen om geurhinder tegen te gaan. Verkeers- en geluidshinder komen er zeker bij. 40.000 m³ afval aanvoeren betekent dat gemiddeld tien tank- en beerwagens per dag het nu reeds verzadigde wegennet zullen teisteren.

Voor de omgeving heeft de inplanting niets dan minpunten. Het station ligt amper op 700 m van de kern van Wiekevorst. In een straal van 100 m staan verscheidene woningen. Wie gaat de verminderde waarde van deze woningen vergoeden? Verder wordt in het dossier een loopje genomen met de wetgeving. Kan men deze vervuilende en milieubelastende industrie zo maar inplanten in een woon- en landbouwgebied. Aquafin staat misschien boven de wet'', vraagt Willems zich af.

De stad Herentals keurde het dossier reeds goed maar het Heistse college gaf ongunstig advies. De Bestendige Deputatie zal de knoop moeten doorhakken. Ongeacht de uitslag gaat het actiecomité niet bij de pakken zittten. ,,Indien gunstig advies gegeven wordt gaan we in beroep'', aldus Willems.