Damme stelt een uniek feest voor ter gelegenheid van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli. ,,Voor de eerste keer brengt een werkgroep dergelijk ambitieus feestprogramma bijeen'', zegt Johan Dessein, voorzitter van de stedelijke culturele raad.

,,We moeten voorzichtig zijn als we bepaalde geschiedkundige feiten gaan ophemelen of afbreken. Maar op het komende 'Vlaanderens feest' willen we de geschiedenis van de 'Guldensporenslag in 1302' duiden binnen de geschiedenis van Damme en de 700ste verjaardag van de veldslag passend vieren,'' vult schepen van Cultuur Joachim Coens aan.

Het programma speelt zich af in en rond het stadhuis van Damme. De uitwerking van het feest gebeurde door een werkgroep, in een samenwerking met stadsbestuur, culturele raad en verenigingen.

Het Damse 'Vlaanderens Feest':

  • Ludieke en hartige fietstocht: tussen 14.30 en 15.30 uur start aan het stadhuis een fietshappening van ongeveer 20 km door de Damse polders. De tocht is geschikt voor het hele gezin. Het fietsen wordt afgewisseld met muzikale, culturele en poëtische verrassingen en hartige tussendoortjes. Inschrijven vooraf is wenselijk.
  • Beiaardconcert: vanaf 17.15 uur laat de Ieperse gastbeiaardier Geloen de Damse beiaard klinken.
  • Bloemenhulde en cultuurprijs: om 18.15 uur start de officiële bloemenhulde met gelegenheidstoespraken aan het standbeeld van Jacob van Maerlant en wordt de eerste Damse cultuurprijs 'De Gulden Lieve' uitgereikt.
  • Om 19.30 uur start in het stadhuis van Damme een Brueghel-buffet. Vooraf inschrijven is wenselijk.
  • Een ontspannend en muzikaal optreden van 'Bende van Baekelandt' met Vlaamse en Europese volksmuziek sluit het feestprogramma af. De toegang is gratis.

  • Lieve
    Voor het eerst wordt ook de Damse cultuurprijs uitgereikt. De naam 'Gulden Lieve' verwijst naar de bloeiperiode in de geschiedenis van Damme en naar de stroom 'De Lieve' die Gent met Damme verbond. Negen kandidaturen werden ingediend. De winnaar neemt een kunstwerk, die de Gulden Lieve symboliseert, van kunstenares Marleen Van Kerrebrouck mee naar huis. (MBD)

  • Info: dienst volksontwikkeling, gemeentehuis Sijsele, Dorpsstraat 122, tel. 050-28.84.59