De Steungroep Vrouwen van de ACW-verbonden Midden- en Zuid-West-Vlaanderen ijvert voor een verbetering van het overlevingspensioen voor weduwen en weduwnaars. Sinds nieuwjaar werden in Kortrijk, Roeselare en Tielt al ruim 5.200 handtekeningen verzameld voor een centrale eis: ,,Geen verlies aan inkomen na verlies van partner''. Drie streekparlementsleden kregen de stapel handtekeningen in handen.

Mensen die hun partner verliezen, hebben naast een groot emotioneel verlies ook een financieel verlies. Voor die terugval van het (gezins)inkomen krijgt men een overlevingspensioen. ,,Maar de huidige regeling heeft schaduwkanten'', zegt Claudine Rogiers van het ACW. ,,De verdere uitbouw van de eigen loopbaan in combinatie met een overlevingspensioen kan niet, want wie een overlevingspensioen ontvangt, mag slechts beperkt bijverdienen. Dit mankement doet het gezinsinkomen in vele gevallen met praktisch de helft dalen. Wie kiest voor een deeltijdse job en een overlevingspensioen kan bij ziekte of tijdelijke werkloosheid geen vergoeding krijgen voor die onderbreking. Bovendien gaan nogal wat rechten op eigen pensioen verloren. De belastingregeling ligt evenwel het meest op de maag van weduwen en weduwnaars.''

,,De voorheffing op hun overlevingspensioen houdt geen rekening met een bijkomende beroepsactiviteit. Hierdoor gaat nagenoeg de helft van wat men bijverdient het jaar nadien naar de belastingen. Wij hebben weet van weduwen en weduwnaars die centen moeten lenen om hun belastingen te kunnen betalen.''


Meer rechtvaardigheid
Het ACW werd enkele maanden geleden via getuigenissen geconfronteerd met deze en andere ,,tekortkomingen'' in de regelgeving voor het overlevingspensioen. ,,In zes maanden verzamelden wij ruim 5.200 handtekeningen voor meer rechtvaardigheid. Tijdens de petitie-actie liepen bovendien ongelooflijk veel telefoontjes en e-mails binnen. Dit toont alvast de grote bekommernis bij weduwen en weduwnaars aan'', stelt Dominique Coopman van ACW.

De stapel handtekeningen werd maandagavond overhandigd aan drie CD&V-streekparlementsleden: Jan Steverlynck, Luc Goutry en Trees Pieters. Zij zetelen in de commissie sociale zaken en voorspelden minister Frank Vandenbroucke ,,het vuur aan de schenen te leggen.''