De gemeenteraad heeft gisteren een motie goedgekeurd die ervoor moet zorgen dat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde wordt gesplitst. Dat gebeurde op aandringen van minister Van Grembergen. ,,De kieskring splitsen, is niet voldoende. Ook het gerechtelijk arrondissement moet worden aangepast. Halle-Vilvoorde krijgt immers niet genoeg aandacht. Al het geld stroomt naar Brussel'', zei burgemeester Louis Tobback.

De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is weer actueel. De Leuvense gemeenteraad keurde gisteren een motie goed om de splitsing te realiseren. De motie kwam er op aandringen van minister Van Grembergen. ,,Dit is een geste van de stad Leuven. Het is inderdaad dringend nodig om de kieskring en het gerechtelijk arrondissement Brussel- Halle-Vilvoorde te splitsen. Halle-Vilvoorde krijgt op gerechtelijk vlak veel te weinig aandacht. Zoals gewoonlijk gaat Brussel met de grote koek lopen'', aldus burgemeester Louis Tobback.

Volgens de Leuvense burgervader gaat het absoluut niet om een taalkwestie. ,,Dit is louter een zaak van behoorlijk bestuur. Meer moet je daar niet achter zoeken. Eigenlijk kan je het vergelijken met de splitsing van Brabant in een Vlaams en een Waals gedeelte. Ik hoop overigens dat er steun komt uit Vlaams-Brusselse hoek, ook van socialisten. Soms moeten we een beetje vechten tegen een vijand binnen de eigen muur en dat is een moeilijk probleem.''

,,Ik kijk overigens uit naar de nieuwe Vlaamse Regering. Ik hoop dat ze het been stijf houdt over de herfinanciering van Brussel. Persoonlijk zou ik graag zien dat er voorwaarden aan worden gekoppeld. Voorlopig gooit zowel de Federale Regering als de Vlaamse Regering met geld naar Brussel zonder voorwaarden. Het beste voorbeeld daarvan is het Grootstedelijk Beleid, waar 19 gemeenten van profiteren'', besluit de Leuvense burgemeester.