Een aantal verenigingen uit Deinze ondertekenden een platformtekst voor de aanplanting van het stadsbos. Een aantal bekende Deinzenaars vormen een beschermcomité. In dat comité zitten onder meer hoogleraar Morgan De Dapper, de kunstschilders Raoul De Keyser en Roger Raveel, de actrices Jits Van Belle en Hilde De Baerdemaecker, jeugdschrijver Marc De Bel, profvoetballer Bert Dhont, Radio 2-presentator Hein De Caluwé en museumconservator Roland Jooris.

,,Het samenwerkingsverband kwam er na de negatieve beslissing van het stadsbestuur over het stadsbos'', zegt Wim Bracke, één van de initiatiefnemers. ,,Onder het motto Een nieuwe lente, een nieuw bos plannen de Gezinsbond van Astene en Petegem, de Stichting Omer Wattez, Velt Leieland, de Jeugdraad, het Negenstratencomité, Vakantiegenoegens en nog andere sociaal-culturele verenigingen een gezamenlijke fiets-, wandel- en speelnamiddag op zondag 21 maart. De bedoeling is een aantal activiteiten op het getouw te zetten waarin de kansen en de mogelijkheden van een toekomstig stadsbos centraal staan. Die mogelijkheden situeren zich op het vlak van natuureducatie, speelmogelijkheden voor de jeugd en wandel- en fietsroutes voor iedereen.''

,,Alles draait rond de plannen voor bebossing door twee instanties in de omgeving van Astenedreef en de Krekelstraat in Petegem. De stad Deinze besliste in 2002 tot aankoop van 22 hectare grond bij Astenedreef. Door een aantal onteigeningsproblemen is deze grond nog niet aangekocht. Het Vlaamse Gewest afdeling Bos en Groen kocht begin 2003 ondertussen 37 ha grond tussen de Krekel- en Parijsestraat en Karreweg. Bos en Groen diende een aanvraag in tot bebossing van hun gronden. Het stadsbestuur weigerde om toestemming te geven'', zegt Wim Bracke.

  • Wie de tekst wenst te onderschrijven kan contact nemen met Wim Bracke, telefoon 09-380.01.03. of via het stadsbosdeinze/
  • yahoo.com