Van dit trimester af verzorgen 17 PWA'ers het voor- en naschoolse toezicht en de middagbewaking in Tiense stadsscholen. Tevens houden ze in de bussen toezicht bij het vervoer van leerlingen. Schepen van Sociale Zaken Gilbert Sempels (VLD) verwelkomde ze in hun nieuwe functie.

Myrjam Vanhove uit Vissenaken ging de eerste dag van het tweede schooltrimester in de vroege ochtend aan de slag in de school van haar dorp. ,,Ik infromeerde zelf naar de job en heb er niets op tegen om zo vroeg naar hier te komen. Ik vind het fijn te kunnen werken in de school van mijn dochtertje Romina. Ze zit hier in het vijfde leerjaar, bij juffrouw Marleen. Graag had ik meer uren geklopt, maar als PWA'ster mag ik niet meer dan 45 uren per maand aan de slag zijn. Als PWA'ster ging ik al bij mensen poetsen, maar toen ik schooltoezicht kon doen, aarzelde ik niet de stap te zetten.''

Haar man Jean-Marie Pira verricht als stadsarbeider onderhoudswerk in de school. Hij ziet de toekomst somberder in. Het stadsbestuur wil het onderhoudspersoneel overhevelen naar een privé-firma. Hij vreest verzet van de hele groep als het ooit zover komt.


Veel kandidaten
In de school van Grimde verricht Francine Van Vreckem voortaan het avondtoezicht. ,,Ik ken de school weliswaar niet, maar ik kan goed met kinderen omgaan. Het zal dus wel lukken. Alleen jammer dat ik maandelijks geen 45 uren toezicht mag houden. Het stadsbestuur heeft ervoor gezorgd dat elke kandidaat-toezichter aan de slag kon.''

Momenteel werken in Tienen 122 vrouwen en 28 mannen onder het PWA-stelsel (stadswachten inbegrepen). Als langdurig werklozen kunnen ze bovenop hun stempelgeld 167,33 euro per maand bijverdienen. Bovendien krijgen ze 15 eurocent vergoeding voor verplaatsingen van meer dan 5 kilometer. ,,328 personen maken in Tienen gebruik van het PWA voor het opknappen van klussen'', legt schepen Sempels uit. ,,De vraag naar thuishulp stijgt nog steeds, 32 gezinnen staan op de wachtlijst. Ik hoop dus dat meer PWA'ers zich aanbieden.'' (BE)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig