De verslagenheid van het personeel van Henkel heeft plaats geruimd voor actiebereidheid. Het nieuws van de sluiting -- en daarbij het ontslag van 214 werknemers -- kon niet zonder gevolg blijven. De werknemers van de ochtendploeg gingen gisterochtend niet aan de slag, en trokken een barrikade op voor de toegangspoort. De belegering duurde tot 10 uur. De eerste besprekingen tussen directie en vakbonden wierpen nog geen licht op enige sociale maatregelen voor het personeel.

De directie van Henkel maakte maandag op de ondernemingsraad van de fabriek haar intentie bekend om de productie van waspoeders en oppervlaktebehandelende industriële producten in het tweede semester van dit jaar stop te zetten. Reden is het dalend marktandeel van waspoeders. Steeds meer mensen kiezen voor vloeibare wasmiddelen, en waspoeders worden steeds meer geconcentreerd. De sluiting betekent het ontslag van 214 medewerkers, waaronder 145 arbeiders en 69 bedienden. De eerste reactie van het personeel op het nieuws was gelaten. De verslagenheid was groot. Nu de eerste schok verwerkt is, is het tijd voor actie.

De ochtendploeg ging gisterochtend niet aan de slag, en trotseerde de bittere koude om een barrikade op te werpen voor de toegangspoort. Vrachtwagens konden er niet door, en moesten noodgedwongen wachten. Niemand ging aan het werk. De actie kwam net voor besprekingen van de vakbonden met de directie, op de ondernemingsraad. ,,We willen met deze actie dan ook tonen dat het ons menens is, en om de druk te verhogen'', vertelt Chris Schrevens van het ABVV. De man werkt zelf al negen jaar in de fabriek.


Definitief
De directie zegt dat de beslissing tot sluiting nog niet definitief is, maar toch wordt er al actie ondernomen. ,,Inderdaad, het is een intentie tot sluiting'', stelt Schrevens. ,,Maar de directie moet eerst een intentie bekend maken. Meteen zeggen 'we doen de deuren dicht' mag niet volgens de wet Renault. Er is geen enkel bedrijf dat na een intentieverklaring tot sluiting, op zijn stappen is teruggekeerd. Deze sluiting is definitief.''

Het gaat om 214 personeelsleden die hun job zouden verliezen. ,,Een deel daarvan kan op brugpensioen, maar er zijn ook heel veel jonge mensen. Dat zijn mensen die hier nog maar een jaar of tien werken. Zij hebben gebouwd of een huis gekocht, en moeten financiële verplichtingen nakomen. Dit komt dan zeer onverwacht. Hier moet een serieuze sociale enveloppe aan gekoppeld worden. We gaan proberen om zoveel mogelijk mensen aan de slag te houden, en voor wie dit niet kan willen we een zo lang mogelijke loongarantie.''


Cijfers
De eerste besprekingen gisteren leverden weinig concrete resultaten op. Chris Schrevens: ,,We hebben als vakbond wel enkele verduidelijkingen gevraagd. Zo willen we de cijfers onder ogen zien, en ook die van de andere vestigingen in Europa. We willen weten of Henkel Herent inderdaad de vestiging is die er het slechtst voorstaat. Op 15 januari komt de ondernemingsraad opnieuw samen.'' Pas als de bonden inzien dat een sluiting onafwendbaar is, wordt de beslissing definitief. Dan starten de gesprekken over een sociaal plan. Tot de volgende vergadering van de ondernemingsraad, kondigen de vakbonden alvast geen verdere acties aan. (BCZ)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig