De Alveringemse politieraadsleden zijn in hun wiek geschoten over de klacht, die hun burgemeester en zijn collega van Lo-Reninge ingediend hebben tegen het organogram van de politiezone VAL (Veurne, Alveringem, Lo-Reninge). Ze begrijpen het standpunt van de twee burgemeesters niet.

Burgemeesters Wackenier en Vanheule, én de politieraadsleden van Lo-Reninge, stemden tegen het organogram, omdat het de centralisatie van zowat alle diensten in Veurne meebrengt. Dat geldt onder meer voor de verkeersdienst die nu in Alveringem zit en de gerechtelijke dienst (nu in Lo). Volgens de burgemeester van Alveringem volgden de andere raadsleden van zijn gemeente hem om ,,om mysterieuze redenen'' niet en stemden zij voor het organogram.

Het gaat om Gerda Butaye, Marc Delancker (beiden Gemeentebelangen) en Germain Dhondt en Patrick Dezeure (beiden Nieuw Beleid). ,,Wij begrijpen de burgemeesters niet'', zeggen ze. ,,De politiezone moet zo efficiënt mogelijk werken, maar zal de gemeente toch nog veel kosten. Decentralisatie zou die kosten nog doen stijgen en de efficiëntie verminderen. Daarom hebben wij voor een bundeling van de diensten in Veurne gestemd.''

,,Bovendien hangt een fusie van politiezones in de lucht. Een efficiënt organogram kan een garantie zijn voor het zelfstandig voortbestaan van onze zone. Met de Kustzone willen wij in elk geval niet samengaan. Anders worden onze politiemensen in de zomer uit onze gemeenten weggetrokken naar de kust.''


Dienstverlening
,,De dienstverlening aan onze bevolking wordt voortaan verzekerd door een administratieve kracht die deeltijds in Alveringem en in Lo-Reninge zal werken. En we hebben onze twee wijkagenten. Sommige administratieve taken, zoals de uitreiking van een bewijs van goed zedelijk gedrag, nemen de diensten bevolking en burgerlijke stand van de politie over.''

De vier zijn ook niet te spreken over het feit dat de twee het politiecollege willen boycotten. ,,Het politiecollege heeft ons al eens voor schut gezet in de zaak van de -- achteraf door de gouverneur vernietigde -- benoeming tot commissaris van de Alveringemse korpsoverste. Eén keer volstaat'', waarschuwen ze. (MMA)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig