De hervorming van de financiering van de gemeenten legt de grootsteden geen windeieren. Terwijl Oostende dit jaar 22,88 miljoen euro (922,98 miljoen frank) ontvangt uit het gemeentefonds, het investeringsfonds en de SIF-gelden samen, komt daar in 2003 -- na de hervorming -- niet minder dan 6,5% bij. Volgend jaar doteert de Vlaamse regering 24,37 miljoen euro (982,97 miljoen frank) aan Oostende. Vanaf 2003 kan Oostende ook rekenen op een deel van het Stadsvernieuwingsfonds en het SIF+ fonds. Bovendien belooft de federale regering de stad, dat de kosten voor de politiehervorming budgettair neutraal zullen zijn.

Als dit allemaal bewaarheid wordt, zal Oostende als centrumstad aan zee de komende jaren meer dan voldoende financiële ondersteuning krijgen van de Vlaamse en de federale overheid, zodat bijkomende belastingsverhogingen zich wellicht niet zullen opdringen. Het feit dat Oostende 6,5% meer ontvangt uit het nieuwe Gemeentefonds dankt ze aan de nieuwe criteria die gebruikt worden. Als centrumstad met meer dan 50.000 inwoners, kustgemeente en stad met een hoge bevolkingsdichtheid valt ze in de prijzen. Vooral sociale maatstaven spelen voortaan een rol: werkloosheidsgraad, het aantal weduwen, kansarme gezinnen, sociale huurappartementen en bestaansminimumtrekkers.

,,Eigenlijk rechtvaardigen deze cijfers de huidige aangekondigde belastingsverhogingen niet,'' reageert VLD-fractieleider Bart Tommelein. ,,Het bestuur heeft altijd gezegd dat de verhoging van de gemeentelijke opcentiemen zou dienen om de minderinkomsten op te vangen. Nu er meerinkomsten voorzien worden, kunnen de opcentiemen gerust opnieuw naar beneden.''


Ademruimte
,,De verhoging van de taksen op tweede verblijven en de hogere verkoopprijs van de vuilniszakken zijn nieuwe voorbeelden van belastingdruk. Oostende is immers nu al een van de steden met de hoogste belastingdruk.''

Naast de verhoging van de inkomsten uit het nieuw Gemeentefonds kan Oostende volgend jaar ook rekenen op een deel uit het Stadsvernieuwingsfonds, waarvoor de Vlaamse regering 25 miljoen euro uittrok. Ze deelt als een van de twaalf centrumsteden ook uit de 100 miljoen euro van het SIF+-Fonds. Bovendien heeft de federale regering bevestigd dat de kosten van de politiehervorming door haar tussenkomst tot kostenneutraal gemaakt worden. De stad krijgt de komende jaren meer dan voldoende adem. (YNG)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig