De invoering van de euro is tot nu toe een succes geweest, luidde het officieel op de nieuwjaarsreceptie van de Unie voor Zelfstandig Ondernemen (Unizo) afdeling Brugge Stad, die in Dudzele plaatsvond. In de wandelgangen was er niettemin ook morrend volk te horen. Een greep uit de grieventrommel.

,,Onze chauffeurs ontvangen van de winkeliers enkel in euro, maar er zijn te weinig stukken van 10 cent in omloop. Die stukken zullen belangrijk worden, want eigenlijk vervangen ze de vroegere stukken van vijf frank. Maar waarom ze die stukken van 1 en 2 cent gemaakt hebben? Ze zijn te klein en niets waard. Je voelt dat nu al aankomen dat ze straks uit omloop zullen gehaald worden,'' zegt Fernand Vermeersch van de gelijknamige Brugse wildhandel.

De chauffeurs van de Brugse kaashandel Kees Bolle Kaas worden behalve met euro nog veel meer met Belgische frank betaald.


Bank
,,Zolang de particulieren hun boodschappen met Belgisch geld betalen, zal dat wel zo blijven. In feite spelen wij nu voor bank. Beter hadden ze de euro meteen zonder overgangsperiode ingevoerd'', meent Christel Vandenbroecke.

,,Onze chauffeurs houden nu twee kassa's bij. Onderling zijn ze overeengekomen dat ze met Belgisch geld teruggeven als ze met Belgisch geld betaald worden. Zo worden er ook minder fouten gemaakt,'' aldus Christel.


Nieuw geld
,,Nieuw geld kost geld, want de chauffeurs zitten nu langer weg'', zucht vader Paul Vandenbroecke. ,,De enige die wel vaart met de euro is mijn vrouw, want alle dagen leg ik 's avonds het kleingeld uit mijn zakken op de nachttafel. Dat is dan voor het kamermeisje , en vermits mijn kleingeld nu veel meer waard is dan vroeger...''

Volgens Nol Pauwels van de West-Vlaamse Bank is het ergste al achter de rug. ,,De bakkers en beenhouwers beginnen al euro's binnen te brengen.''

,,Voor de bankiers zal het ergste misschien achter de rug zijn, maar niet voor ons'', blijft Paul Vandenbroecke erbij.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig